contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
a

גונדר (בדימוס) יצחק ניר יועץ בעניין עתירות אסירים , ועדות שחרורים ובקשות חנינה.

גונדר (בדימוס) יצחק ניר - יועץ

גונדר (בדימוס) יצחק ניר משמש כיועץ במשרדנו וכן כיועצם של משרדים בתחום הפלילי וצווארון לבן.

גונדר (בדימוס) יצחק ניר שירת 46 שנים במערכות הביטחון (29 שנים בחיל התותחנים בצבא הגנה לישראל, ו- 17 שנים בשב"ס).
יצחק ניר פרש מצה"ל בדרגת אל"מ כמפקד אגד ארטילרי ומדריך בפו"מ. משב"ס פרש בדרגת גונדר (אלוף) כסגן נציב שב"ס.
ליצחק ניר תואר ראשון במדעי החברה (סוציולוגיה וכלכלה).
בוגר קורס עתודה ניהולית בנקאית.
בזמן שירותו בשב"ס מילא יצחק ניר תפקידי פיקוד ומטה רבים ובין היתר שימש כראש מינהל לארגון ומטה, מנהל בית סוהר "מעשיהו",
ראש מינהל בתי הסהר, נשיא בית הדין לערעורים לסגל שב"ס, ראש מינהל ביטחון, ראש מטה שב"ס וסגן נציב שב"ס במשך 7 שנים.