contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אופנוע – השתתפות עצמית מה המשמעות לכך ?

האופנוע כלי הרכב הזעיר הדו גלגלי בו משתמשים רבים מהעושים דרכם ברחבי העיר , נוהגים אשר חשובה להם הגישה והנוחות בהגעה ממקום למקום , שליחים של חברת שליחויות או שליח של בית עסק אשר מתניידים בעזרת כלי רכב זה במהירות , כל אלו מצויים שעות רבות על גבי הכביש וכפועל יוצא מכך חשיפתם לסכנת תאונה הינו גדול ביחס לכלי רכב אחרים .

ביטוח האופנוע או הקטנוע נעשה בעיקר על ידי חברת המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ "הפול" ( 'קיימות עוד מספר חברות ביטוח מועטות אשר מציעות פוליסה מסוג זה ) וזאת לאור העובדה כי חברות הביטוח רובם אינם מעוניינות להנפיק ולבטח כלי רכב זה שהינו בעל סיכון מוגבר במעורבות ב תאונות דרכים, לצורך כך הוקם גוף זה .

בשנים האחרונות נפוצה האפשרות לקבלת ביטוח מוזל וזאת בתנאי שהנוהג ברכב משתתף בהשתתפות עצמית לרוב בשיעור 25,000 ₪ – 18,000 ₪ .

מה משמעות הוצאת פוליסה מוזלת זו ביום דין , ביום בו אירעה תאונת דרכים בה מעורב כלי הרכב דו גלגלי ?

חשוב להבין כי פעמים רבות נוהג האופנוע אשר נחבל קלות יכול שיהא זכאי לפיצוי בגין מרכיב הכאב וסבל וזאת כאשר כמובן לא נותרת נכות , אך בכל זאת נזקק הרוכב לקבלת טיפול רפואי או שנותרו אצלו סימני פגיעה שאינם מגיעים לכדי נכות רפואית , ואולם ברגע שבו הונפקה פוליסה מסוג זה הדבר עלול לגרום לכך שהנוסע לא יקבל פיצוי בסופו של יום , שכן סך ההשתתפות העצמית שלו גבוה יותר ממה שיכול היה לקבל כפיצוי עבור נזק זה שנגרם לו .

כמובן שבמידה והנזק הינו קשה ונותרת נכות הרי שהפוליסה תכסה אך גם אז יופחת שיעור סך ההשתתפות העצמית .

לסיכום יש לחשוב היטב בטרם רכישת תעודת ביטוח חובה לכלי רכב דו גלגלי ולקחת בחשבון את המשמעויות השונות בהינתן היום בו חס וחלילה נגרמת תאונת אופנוע.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.