contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אופניים חשמליות – כלי רכב ללא ביטוח סכנה ברורה ומידית !!

 

בימים אלו עדים אנו לשיג ושיח נרחב המתקיים בנושא כלי הרכב החשמליים ובכלל זה אופניים חשמליות , קורקינט , סגווי ועוד כהנה אמצעי תחבורה שאינם מוגדרים כרכב מנועי על פי חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) .

 

תופעת כלי הרכב החשמליים התגברה מאוד בשנים האחרונות בארצנו , הגורמים לכך הינם מחד ההתקדמות הטכנולוגית אשר מפתחת מידי יום את אותם מכשירים אשר מגיעים אט אט לתוצאות די זהות לכלי הרכב המסורתי בעל המנוע ובעיקר בדרגות המהירות , ומנגד חוסר פתרון לתחבורה ציבורית הכרחית ולמעשה תחבורה שעדיין אינה מתקדמת כמו במדינות מערביות אחרות חרף גידול האוכלוסייה (רק עתה עובדים במרץ על רכבת חשמלית בערים מרכזיות בישראל) .

 

כך או כך המציאות המוגמרת היא כזו שכלי הרכב החשמליים קיימים , נשאלת השאלה האם אנו בשלים לכך ? האם האזרח בישראל יודע להשתמש בכלי זה ? האם הינו בטוח דיו ? מדוע אין הוא נדרש לעבור הכשרה כלשהיא בטרם עלייתו לכביש ? מהו הגיל הרצוי לכך ? מה עושים הרשויות אם בכלל על מנת שהרוכבים השונים יהיו כשירים לנוע בכבישים או בשבילים הנועדים לכך ?  האם המחוקק נותן על כך את הדעת ?

 

לתיאום פגישה :  03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.