contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
 

ביטוח לאומי: מחלקת נפגעי עבודה, נכות כללית, דמי תאונה, ניידות, שיקום

דרישת זכויותיכם ע"פ חוק!
עורך דין נזקי גוף | משרד עורך דין נזיקין דוד ניר | תאונות דרכים | תאונות עבודה | רשלנות רפואית > כללי  > ביטוח לאומי: מחלקת נפגעי עבודה, נכות כללית, דמי תאונה, ניידות, שיקום

ביטוח לאומי: מחלקת נפגעי עבודה, נכות כללית, דמי תאונה, ניידות, שיקום

בעת קרות התאונה המוגדרת כ – "תאונת עבודה", קמה לנפגע עילת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי.

כאשר מדובר בתאונת עבודה , הנפגע יכול להגיש תביעה בגין

דמי פגיעה – דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה בכפוף לאישור רופא מומחה.
לצורך כך יש להמציא למוסד לביטוח לאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד וזאת בצירוף לטופס התביעה.
דמי הפגיעה נועדו לפצות את הנפגע על אובדן הכנסותיו מעבודה (כשכיר או כעצמאי) עקב הפגיעה בעבודה. דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן  בו לא עבד הנפגע ונזקק  לטיפול רפואי, לכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים) הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
תביעה לנכות – מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה ושולמו לו דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה, קצבה או מענק. על הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק.

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי להגיש את התביעה לקצבת הנכות מעבודה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של המבוטח).

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 יום נוספים. גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

מעבר לכך, משרדנו מייצג את הנפגעים במחלקות הבאות

דמי תאונה – מי שאיבדו את כושר התפקוד שלהם בעקבות תאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים), עשויים להיות זכאים לתשלום דמי תאונה. דמי התאונה משולמים לתקופה של עד 90 יום. לעקרת בית ולמי שאינו עובד, ישולמו דמי תאונה החל מהיום ה-15 שלאחר יום התאונה.
נכות כללית – (קצבת נכות) משולמת לאדם שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, מתקיימים בו כל התנאים האלה:

  • אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו להשתכר כאמור צומצם עקב הליקוי, בין בבת אחת או בין בהדרגה, ב-50% או יותר.
  • אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור אינה עולה על המפורט להלן, לפי העניין: למי שזכאי לקצבת נכות במשך תקופה ממושכת או בעל ליקוי חמור – 60% מהשכר הממוצע; למי שאינו זכאי לקצבה לתקופה ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור – 45% מהשכר הממוצע.

עקרת בית כמשמעותה בחוק, זכאית לקצבה אם עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית חוץ ממי שמתקיים בה אחד מאלה:

  1. היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים בלתי רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה);
  2. היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו 24 חודשים לפחות שקדמו להגשת התביעה או לאחריה;
  3. היא קיבלה קצבה כמשתכרת ונישאה אחרי 1 במארס 2005.

במקרים אלה עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר כפי שמוגדר לעיל.

קצבת נכות משולמת למי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות או דרגת אי כושר תפקוד, כמוגדר בחוק. דרגה יכולה להיות צמיתה או זמנית. נקבעו בחוק 4 דרגות אי כושר: 60%, 65%, 74%, או 100%. גובה הקצבה המשולמת לנכה משתנה על פי דרגת אי כושר השתכרות ומספר התלויים.

שיקום : לשיקום מקצועי זכאי נכה, שוועדה רפואית קבעה לו  נכות רפואית משוקללת לצמיתות בשיעור של 20% לפחות, והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה, ובתנאי שהוא עומד גם בכל התנאים האלה:

  • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו, או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).
    נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום לבת/ בן זוגו, בתנאי שבת/ בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה, ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

ניידות : הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם  להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. חשוב לדעת, את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות.

 

הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, ואם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.

בגלל המועדים הברורים במוסד לביטוח לאומי, הטפסים הרבים והמסמכים שיש בהם צורך וכן הקושי של האדם לייצג את עצמו בפני צוות רפואי של המוסד, מומלץ לנפגע לפנות לעו"ד שמתמחה בתחום.
כחלק מהטיפול בלקוחותינו וייצוגם מול המוסד לביטוח לאומי, אנו מלווים את הלקוח שלב אחר שלב מהגשת התביעה לנכות, דרך התייעצות עם מומחה רפואי
בתחום הפגיעה הרלוונטי לצורך קבלת הערכת נכות או חוות דעת ועד הייצוג של הלקוח בוועדה הרפואית וכן הגשת ערעור בעת הצורך.
למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפני הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי עם תוצאות מוכחות !

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים בנושא :

המוסד לביטוח לאומי

No Comments

Leave a Comment