contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

הולדה בעוולה

פיתוח הטכנולוגיה והמדע נותנים לנו בשנים האחרונות את הכלים לאבחן מומים אצל העובר טרם לידתו. הרפואה מציעה  מגוון בדיקות כגון : בדיקות אולטרה סאונד, בדיקות גנטיות, בדיקות לאיתור מוטציות גנטיות וכד', וההורים העתידיים יעשו ככל אשר ביכולתם על מנת לדעת עוד ועוד על מצבו הבריאותי של העובר.

לצערנו  למרות ההתפתחות המדעית בתחום האבחון הטרום לידתי, מספר לא מבוטל של תינוקות נולדים מידי יום עם מומים ומחלות גנטיות קשות. חלק מהמומים הרפואה עדיין אינה מסוגלת לאבחן טרם הלידה וחלק היו מתגלים בקלות לו הרופא המטפל היה מפנה האם לכל אותן הבדיקות הרלוונטיות עבורה ו/או היה עושה את עבודתו נאמנה ולא מפספס "סימנים בדרך" במהלך ההיריון.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.