contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

טביעה של אדם בחוף הים  – אחריות שירותי ההצלה

מידי שנה עם תחילתה של עונת הרחצה אנו עדים לאירועי טביעה (בעיקר של בני נוער) , שניתן היה למנוע לו שירותי ההצלה במקום היו עושים את עבודתם כנדרש ! לא פעם פסקו בתי המשפט כי לעירייה קיימת חובת זהירות מתוקף היותה רשות מקומית, שהינה האחראית והמפעילה את חופי הרחצה שבתחומה.

חובה זו קמה גם נוכח העובדה כי טביעת המתרחצים בחוף הים היא אפשרות סבירה  וכלולה במסגרת הסיכונים הצפויים. לכן על העירייה מוטלת החובה לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע אותם. במקרים אלה בהם אדם מתחיל לטבוע , מדובר בדקות בודדות בהן יקבע אם ישרוד את האירוע.

לכן כאשר נדרש בית המשפט לבחון את עבודתם של שירותי ההצלחה ולקבוע האם פעלו בהתאם להנחיות ובהתאם לאירוע שהיה, לנושא השיהוי בפעולת ההצלה תהיה חשיבות רבה ואף מכרעת.

חשוב לציין כי לא בכל אירוע טביעה ו/או נזק גוף קשה שנגרם עקב אירוע טביעה (פגיעה מוחית), תוטל האחריות במלואה על העירייה ושירותי ההצלה. כל מקרה יבחן לגופו ובית המשפט יתייחס גם לנושא האשם התורם של הנפגע ולמידת הסתכנותו מרצון שתרמה לאירוע.

משרדנו עוסק בייצוג נפגעים מסג זה מיום הקמתו. במשך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי בתחום נזקי הגוף ותאונות בחופי הרחצה.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.