contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

דיני נזיקין

 

במהלך חיינו מתרחשים אירועים שונים אשר עשויים לגרום לנו לנזקי גוף ו/או רכוש. תחום דיני הנזיקין עוסק בכל הסיטואציות בהן נגרם נזק וכולל בחובו את כל תחומי החיים שלנו.

תביעות הנזיקין הן אחד מסוגי התביעות הנפוצות ביותר בימינו, כאשר הן כוללות סוגים רבים של תחומי משנה כגון נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות תלמידים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח וכיו"ב.

תחום דיני הנזיקין דן בשאלה האם קיימת אחריות של גורם הנזק. במידה והתשובה חיובית, עוברים לבדוק מהו הפיצוי לו זכאי הניזוק מאת המזיק.

קיימים מספר דרגות של אחריות על נזקים מצד הפוגע, החל מהקל ביותר כאשר לפוגע לכאורה לא הייתה אחריות על מעשיו ועד לדרגות חמורות יותר של פגיעה כתוצאה מרשלנות או עוולה מכוונת.

כאמור, במידה ואדם נמצא כי כנושא באחריות הנזקים, הוא יידרש לרוב לשלם פיצוי כספי על פי אומדן הנזק שנקבע, למעט מקרים בהם המחוקק קבע פיצוי בצורת עונש. הפיצוי הנ"ל, נועד להשיב, עד כמה שניתן, את מצבו של הנפגע למצב בו היה שרוי טרם הפגיעה. יש לציין שהפיצויים ישקפו גם את הנזקים הנלווים לנזק הישיר, כגון אובדן ימי עבודה, החזרים על הוצאות רפואיות, החזרים על שווי הרכב וכיו"ב.

על-מנת לקבל את הפיצוי הגבוה ביותר, אשר ישקף בצורה המיטבית והמרבית ביותר את הנזק הנגרם, על הניזוק לגשת לעורך דין המתמחה בדיני נזיקין, אשר יעזור לו להשיג את כל המסמכים, הראיות, החוקים וכל הנדרש לצורך הוכחת גובה הנזק והשגת מלוא הזכויות המגיעות על פי החוק.

חשוב לציין, כי לעתים נידרש לפנות לגופים ממשלתיים, כגון המוסד לביטוח לאומי. גם כאן עו"ד המתמחה בדיני נזיקין יידע בדיוק כיצד להתנהל מול אותם הגופים במטרה להשיג עבור הלקוח את מירב הפיצוי המגיע לו.

משרדנו מתמחה בתחום תביעות הנזיקין ככלל ונזקי הגוף בפרט, והינו בעל ניסיון עשיר ורב בכל הנוגע לייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בבתי-משפט בכל הערכאות, כמו גם בוועדות סטטוטוריות שונות.

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים :

מדינת ישראל – הרשות השופטת

משטרת ישראל

משרד התחבורה

המוסד לביטוח לאומי

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.