contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

נזקי גוף – נפילות במדרכות

נזק גוף נפוץ מאוד והנגרם להולכי רגל הינו בגין נפילה שאירעה להם במהלך הליכתם על גבי מדרכה , ברחובה של עיר .

נפילה שכזו בין אם היא נגרמה בגין בלטה שבורה , אבן מוגבהת , החלקה שבמדרכה שמשופעת ואינה עומדת בתקן ואו בגין שורשי עץ המצויים בקרבת מקום ואשר הרימו את המדרכה או את המרצפות במקום כל אלו יש בהם כדי למצוא את הגורם המזיק אשר בגין רשלנותו אירעה התאונה של הנפילה ברחוב וההולך רגל יכול לתבוע את את נזקיו אותם נזקי גוף מגורם זה ולקבל פיצוי כספי על כך .

מנגד גם לגורם המזיק לכורה ישנם הגנות אשר בוודאי יטען הוא בעת בירורה של תביעה מסוג זה , חשוב להבין כי אין לצפות מהעירייה או מועצה מקומית לתחזק כל מרצפה וכל פינה בשטחיה הרבים ומדרכה , מרצפות שברחוב וכביש לעולם לא יהיו כמו משטח גיאומטרי.

וכך אומר בית המשפט כי אין לצפות שעוברי אורח בערים יהלכו כשראשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע " כך קבעו בתי המשפט פעם אחר פעם בכל הנוגע לנפילות של הולכי הרגל במדרכות העיר בעקבות מפגעים.

כאשר יש מפגע ברור שלא טופל ע"י הרשות כגון : בלטה שבורה , מכסה ביוב רופף ולא סגור , בור במדרכה, מרצפה חסרה, מדרגות לקוית ולא תקניות , תאורה לא מספקת , הרי שאז העירייה או המועצה תחויב לפצות את הנפגע בהתאם לנזקי הגוף שנגרמו לו .

כך אירע המקרה אשר נדון בת.א. 42148/08 בית משפט השלום ת"א בו נפגעה תובעת הולכת רגל עקב מפגע במדרכה בעיר רעננה. בעקבות הנפילה סבלה התובעת משבר בירך ונותרה אצלה נכות צמיתה בשיעור של 10%. ביהמ"ש פסק לתובעת פיצוי בסך של 100,000 ₪.

מקרה נוסף תביעתה של הנפגעת בבית משפט השלום בחיפה, בגין אירוע נפילה שאירע כתוצאה ממדרכה שבורה. בית המשפט פסק כי אותה פינה שבורה שבסוף המדרכה, היא אכן מסוג מפגע, ומכאן קמה אחריות לעירייה לדאוג לתיקון המפגע ופיצוי התובעת. בנוסף נקבע כי על אף אחריות העיריה יש להטיל על התובעת אשם תורם בשיעור ממשי, וזאת לא עקב חובת התובעת לראות את המפגע עצמו, שכן על האדם לשים לב היכן הוא דורך. באותו מקרה פגיעתה של התובעת הסתכמה בשיעור נכות של 7.5% בידה כתוצאה מנפילתה זו , בית המשפט פסק כי יש לפצותה בסך של 75,000 ₪.

בת.א. 5995-08-13 (שלום ראשון לציון) קבע ביהמ"ש כי יש לפצות את התובע שהיה קטין בזמן התאונה בסך 553,243 ₪. שם דובר באירוע נפילה של קטין אשר נפצע במהלך של משחק כדורגל. הקטין נפגע כאשר שיחק עם חבריו במגרש מסוג אספלט וכאשר רגלו נתקלה לפתע באחד הסדקים שבמגרש , מה שגרם לו למעוד וליפול. לתובע נקבעה נכות יחסית גבוהה לאור גילו הצעיר (12.5%) , לאור התרשמותו של ביהמ"ש מהמפגע שהיה במגרש, המועצה המקומית חויבה לפצות את התובע בגין נזקיו.

בתי המשפט הביעו את דעתם לא אחת בעניין אחריותה הברורה של הרשות וחובת הזהירות שקיימת באירועים מסוג זה, ומצאו לנכון לפצות את הנפגעים ובמה הדברים אמורים :

עבודות תשתית – מידי יום מבוצעות עבודות תשתית ברחבי הערים והמועצות. למרות התועלת הברורה מעבודות אלה, לא פעם גורמות הן לפציעות חמורות של הולכי הרגל. פסקו על כך בתי המשפט לא פעם כי על הרשות ועל הקבלן לדאוג לכסות כל בור , או כל תעלה אשר נוצרה ופעול להצבת שלטי אזהרה, לגדר את המפגע ולאפשר מעבר חלופי ובטוח להולכי הרגל.

החלקה באולמות – מקרים בהם נוצרת רטיבות על גבי הרצפה או מדרגות בלתי תקינות ללא מעקה שמצויות במקום או אי השמת פסים למניעת החלקה.

מדרגות לא תקינות – כלל ברור הוא כי על הרשות לדאוג כי המדרגות המצויות בשטחה ובאחריותה נבנו בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה, שיהיו בטוחות, נקיות ונטולות כל מפגע או מכשול.

בתי המשפט הכירו בפיצוי הנפגע גם במקרים בו נראה כי האשם התורם שלו גבוה אך מנגד רשלנותה של הרשות באי ציות ברור לתקנות התכנות והבנייה וזאת במקרים בהם נפגעו התובעים בעת היתקלות בדלת זכוכית שקופה שלא היה עליה כל סימון.

פגיעה במהלך משחק ספורט – ספורט מטבעו מסכן את משתתפיו ( משחקי כדור , החלקה על הקרח , מגלשות מים ועוד ) , בתי המשפט קבעו כי השחקן נוטל על עצמו את הסיכון הברור מהמשחק לדוגמה היתקלות בשחקן אחר אך אין השחקן אחראי לכך שבעת הריצה תוך כדי משחק תיתקל רגלו במפגע כגון חריץ במגרש אספלט או אבן גדולה במגרש כדורגל שאינם חלק מסיכונים הטבעיים של המשחק. לכן על הרשות חלה החובה לדאוג כי שטחים כגון אלו יהיו נטולי מפגעים.

מקרים רבים טופלו על ידי משרד עו"ד נזקי גוף דוד ניר מקרים בהם נגרמה נפילה ברחוב , היתקלות במכשול ברחוב , החלקה במקום שאינו עומד בתקני הבטיחות ולהלן מס' המלצות למקרה שבו נפלתם כתוצאה ממפגע או ממכשול בדרך :

1. יש לצלם מיד את מקום המפגע ולרשום את הכתובת המדויקת בה אירעה הנפילה .

2. רשימת עדים למקרה ופרטיהם .

3. בדיקה רפואית. בהזדמנות הראשונה יש לציין בפני הרופאים כיצד , מתי והיכן התרחשה הנפילה.

4. יש לצלם את מקום הפגיעה בגופכם.

5. חשוב לשמור את כל הניירת הרפואית , אישורי מחלה, חשבוניות, הוצאות נסיעה, הוצאות עבור רכישת תרופות ואביזרים.

6. לרשום מי מבני המשפחה סייע לכם בתקופת ההחלה ובאיזה היקף. במידה ונדרשתם לעזרת הזולת בתשלום – תעדו את הוצאותיכם.

7. במידה ונעדרתם ממקום העבודה נא וודאו כי יש בידיכם אישורי מחלה + אישור מעסיק על ימי ההיעדרות.

פיצוי אפשרי נוסף הינו – קיומן של פוליסות ביטוח : פוליסות אישיות שנרכשו במשך השנים מסוג – תאונות אישיות, סיעוד, אובדן כושר עבודה, שברים וכד'. במידה ובמדובר בילד, קיימת פוליסה נוספת – תאונות אישיות תלמידים .

חשוב לפנות לעורך דין נזקי גוף שמתמחה בתחום זה, אשר ידע למצות את זכויותיכם מול כל הגורמים הרלוונטיים.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.