contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

נפילה באוטובוס

 

 

מה כדאי לעשות במקרה של פציעה באוטובוס ?

  • רשמו את מספר הרישוי של האוטובוס.
  • יש לשמור את כרטיס הנסיעה באוטובוס. במידה ואין לכם את כרטיס הנסיעה. רשמו את שעת האירוע, מס' קו האוטובוס (כולל כיוון מסלול נסיעתו) , שם תחנת העלייה או ירידה מהאוטובוס .
  • חשוב לדרוש מנהג האוטובוס את שמו המלא ואת מס' הנהג שלו.
  • דרשו לקבל מנהג האוטובוס את מס' פוליסת ביטוח חובה וכן את זהות חברת הביטוח.
  • במידה והיו עדים לאירוע, השתדלו לקבל  את פרטיהם.
  • מיד לאחר האירוע חשוב לקבל טיפול רפואי (עדיפות לחדר מיון , במידה ומדובר בפציעה משמעותית, על מנת לקבל בדיקה מקיפה ככל הניתן).
  • לאחר קבלת הטיפול הרפואי הראשוני, יש לפנות למשטרת התנועה , לדווח על התאונה ולקבל "אישור משטרה".

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.