contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

נשיכת כלב

Dog-bites-manפיצוי בגין נשיכת או תקיפה של כלב :

הכלב שהוא ידידו הטוב ביותר של האדם מלווה אותנו בחיי היום יום , לא רק כחיית מחמד ביתית אלא פעמים רבות כאמצעי הגנה בעיקר בבתים פרטיים , כמו גם כאמצעי תומך בדמות כלב נחייה לעיוורים וכן את כוחות הביטחון אשר מפעילים ונעזרים בו כאמצעי תקיפה ומסתער בפעולות מסוכנות.
כל זמן שהקשר שבין הבעלים לכלבו מסתכם בחוויה הדדית ללא נזק פתאומי לגורם אחר הרי שהדבר מבורך , אך מה קורה אם לפתע מתרחש אירוע חריג כגון תקיפה או נשיכה על ידי הכלב , מה אחריות הבעלים או המחזיק של הכלב ?

קובע המחוקק בסעיף 41 (א) לפקודת הנזיקין כי הנפגע אינו צריך להוכיח כלל את רשלנותו של בעל הכלב אלא להוכיח אך ורק שהותקף ובכך הינו זכאי לפיצוי על נזקיו , מנגד בעליו של הכלב יצטרך להוכיח שלא התרשל .
המחוקק מצביע עוד על אמצעי מיגון שונים שעל הבעלים או מחזיק הכלב לנקוט כגון השמת רצועה לכלב ובאורך הנדרש , מחסום לפיו שיש להשים ועוד דרישות נוספות שעל הבעלים או המחזיק של כלב להקפיד בהם .

מצב הפסיקה בארץ הינו נוקשה כלפי הבעלים או המחזיק של הכלב , עד כדי אחריות כמעט מוחלטת !

אומנם קיימות טענות הגנה שונות גם לבעלי הכלב כגון – התגרות או תקיפה או השגת גבול מצד הגורם אשר הותקף , יחד עם זאת הפסיקה מחמירה ודורשת מבעל הכלב או המחזיק בכלב להוכיח בצורה משכנעת ביותר את טענותיו כפי שצוין לעיל.
כאן למעשה נכנס עניין רכישת פוליסת ביטוח המכסה את בעל הכלב , פוליסה הנרכשת על ידי בעל הכלב ומטרתה להתמודד עם השקט הנפשי בהחזקת הכלב , בוודאי כאשר הכלב שהינו מוגדר ככלב תקיפה עם פוטנציאל לגרימת נזק גוף אך לאו דווקא.
נשיכות או תקיפות של כלבים יכולות להתרחש גם במקומות עבודה וכפועל יוצא מכך גם מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי קיימת כאן.

נזקי גוף כתוצאה מתקיפת כלב :

נציין דוגמא אחת לכך מיני רבות בתיק אשר טופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר , הנפגע שהיה עובד בתפקיד שומר אבטחה במפעל ובסמוך אליו וכתוספת לשמירתו הציב בעלי המפעל כלבי שמירה . יום אחד בעוד העובד אשר נדרש על ידי מעבידו כדרישה שהיתה חלק בלתי נפרד מעבודתו כשומר , לא רק לשמור אלא גם להאכיל את הכלבים , מצא עצמו לפתע אותו עובד מותקף וננשך בחוזקה על ידי אחד מכלבי השמירה במקום .
העובד נפגע בצורה קשה ביד ולימים נותרה אצלו נכות צמיתה רפואית וגם נכות אסתטית , בנוסף לכך גם נכות בגין פגיעה עצבית , הנ"ל זכה לפיצוי ניכר בגין נזקי גוף אלו , במקרה זה התפצל החיוב הכספי אצל 3 גורמים , המעביד עם פוליסת חבות המעבידים כמי שלא נקט באמצעי בטיחות נאותים עבור העובד שלו , בעלי הכלבים שהיו חברה חיצונית עם פוליסת הביטוח שהונפקה עבורם , גורם נוסף שגם נשא בחלק מהפיצוי היה המוסד לביטוח לאומי בהיות התאונה תאונה בעבודה.

ללא ספק מדובר בנושא שיש להפעיל בו את שיקול הדעת מראש כבר בעת ההחלטה להחזיק כלב שכן אי אפשר לדעת מה ילד יום ויפה שעה אחת קודם.

 

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

 

להלן קישורים מומלצים :

מדינת ישראל – הרשות השופטת

משטרת ישראל

משרד התחבורה

המוסד לביטוח לאומי

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.