contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פגיעה ממנוף

עובד אשר נפגע ממנוף של רכב, את מי הוא יכול לתבוע והאם מדובר בתאונת דרכים?

נניח לשם הדוגמא, כי עובד עומד על משטח הרכב ובאמצעות המנוף של אותו הרכב הוא מרים משא כבד, כאשר לפתע המשא מתנתק מעצמו, נופל והעובד נפגע. אין חולק כי העובד יוכל לתבוע את המוסד לביטוח לאומי, מאחר ומדובר כאן בתאונת עבודה. אולם, האם העובד יוכל לתבוע בנוסף את מעבידו בתביעת נזיקין, או לחילופין לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה?

ההגדרה של מהי "תאונת דרכים" מוגדרת במפורש בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד"). חרף זאת, מדובר בהגדרה מורכבת הכוללת מספר רב של רכיבים ויסודות.

ככלל, תאונת דרכים מוגדרת כ"מאורע, שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרת תחבורה". במרבית תאונות הדרכים מעורבות מכוניות, כאשר לא עולה כלל השאלה האם בתאונה היה מעורב כלי רכב. חרף זאת, ישנם כלים ממונעים אחרים לגביהם התעוררה שאלה זו באופן שחייב את המחוקק ואת בתי המשפט לפסוק בגינם. כך למשל, במהלך השנים הרכבת והטרקטור הוכרו ככלי רכב, בעוד נפסק כי כיסא גלגלים אינו ייחשב ככלי רכב. גם לגבי כלי טיס וכלי שיט נקבע כי הללו לא ייחשבו ככלי רכב, מאחר ואינם משמשים כתחבורה יבשתית על פני הקרקע. כלים ניידים אחרים הוכרו ככלי רכב כל עוד הם עומדים בתנאי סף מסוימים, כמו מהירות מקסימלית, היתר לנסוע בכביש וכיו"ב. כך לדוגמא, מנוף המורכב על משאית הוכר ככלי רכב. עם זאת, לא כל רכב אשר מנוף מורכב עליו ייחשב כמנוף, ולא כל רכב אשר מנוף מורכב עליו ייחשב ככלי רכב. ולכן, יש לבחון את מכלול הנסיבות והיתרונות של הרכב. המשמעות של אי הכרה בכלי מסוים ככלי רכב מנועי לצורך חוק הפלת"ד היא שבמקרים של תאונה, הנפגע לא יוכל לגשת למסלול התביעה של תאונות דרכים לפי חוק הפלת"ד, כאשר שם אין צורך להוכיח אחריות, וייאלץ לתבוע את נזקיו בתביעת נזיקין רגילה, ששם יצטרך לעמוד בסף ההוכחה של אשמו ואחריותו של המזיק, היינו כי הייתה רשלנות מצד מעבידו. יש לציין כי הוכחה זו לרוב אינה קלה.

נגד מי מגישים את התביעה ?

כאשר יש ספק האם התאונה הינה תאונת דרכים ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק, כמו גם כנגד חברת הביטוח של הרכב, ובית-המשפט יהיה זה שיכריע בין השניים. במקרים מסוג זה, בית המשפט יבחן האם ניתן לשייך את התאונה להגדרות המנויות בחוק הפלת"ד, ואם כן הרי שהעובד יזכה בפיצוי לפי חוק זה בלבד. במידה והתאונה לא תיחשב כתאונת דרכים, יאלץ העובד לתבוע את מעבידו בתביעת נזיקין ולהוכיח כי מעבידו התרשל.

להלן דוגמא מתיק שטופל במשרדנו: התובע, אשר במסגרת עבודתו ריתך את החלק ההידרואלי המצוי במנוף הקדמי של המשאית, עמד על המשאית, כאשר לפתע התלקחה אש ופרצה להבה עם שמן הידרואלי לעברו. התובע ניסה לחמוק מהלהבה וכתוצאה מכך החליק מהמשאית ונפל על חומה שהייתה מצויה בסמוך. כתוצאה משרשרת האירועים זו נפגע התובע בגופו פגיעות רבות וחמורות בחלקים שונים בגוף. התברר כי הלהבה פרצה כתוצאה מכך שמפעיל המנוף שעמד בסמוך לתובע ולמשאית, הפעיל בטעות את אחת מידיות הכיוון המצויות במנוף, וכתוצאה מכך ניתז שמן רותח ולהבת אש לעברו של התובע. מכיוון שהיה ספק האם תאונה זו הינה תאונת דרכים, הוגש כתב התביעה כנגד הגורמים השונים שהיו מעורבים, כאשר לבסוף פוצה התובע בסך של 75,000 ₪.

בכדי למצות את מירב זכויותיך לאחר תאונת עבודה אל מול המוסד לביטוח לאומי ואל מול הגורם האחראי לקרות התאונה, מומלץ לפנות לעו"ד המומחה בנזקי גוף ומנוסה בתחום. משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום ומעניק טיפול כולל במקרים דומים, בין אם בנפגעים אשר הוגדרו כנפגעי תאונות דרכים, או כאלו שלא הוגדרו ונאלצו ללכת למסלול תביעת המעביד בתביעת נזיקין.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.