contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פיצוי לנפגעי הטרדה מינית

לא הרבה יודעים אך הטרדה מינית ו/או תקיפה מינית, בנוסף להיותה עבירה פלילית, היא גם עוולה אזרחית.
למה הכוונה ? לנפגע מהטרדה מינית / תקיפה מינית עומדת הזכות לתבוע את המטריד בגין הנזקים שנגרמו לו ולקבל פיצוי כספי.

יתרה מכך, כאשר מדובר בהטרדה מינית / תקיפה מינית במקום העבודה, הנפגע יכול לתבוע גם את המעביד ולמצות את זכיותיו אצל המוסד לביטוח הלאומי , במידה והאירוע יוכר כ- "תאונה בעבודה".
הלכה שהתקבלה לאחרונה מרחיבה את גובה הפיצוי,  ע"י כך שקובעת כי במקרה של שרשרת אירועים – כל הטרדה מינית או כל מעשה , עומד בפני עצמו ומזכה בפיצוי נפרד !

חשוב לדעת כי קיים הבדל משמעותי בין תביעה נזיקית בגין הטרדה או תקיפה מינית לבין חקירה פלילית והדין הפלילי.

לדוגמה, עובדת שהתלוננה במשטרה נגד המעביד בגין הטרדה מינית, לא קיבלה את יומה בבית המשפט והתיק נסגר מחוסר אשמה. אך בתביעתה האזרחית (בה רף ההוכחה הנדרש נמוך יותר מהדין הפלילי) העובדת קיבלה פיצוי בגין נזקיה.

 

אין ספק כי מדובר בתחום רגיש, המצריך התייחסות מיוחדת הן ללקוח/ה והן לטיפול בהליך התביעה.

במשך השנים משרדנו נתקל בסיפורים אישיים רבים , בהם הדין הפלילי לא ידע איך להתמודד עם הנסיבות הסבוכות והנזקים שלעיתים קשים לכימות. באותם המקרים ותוך התייחסות אישית ופרטנית לכל אירוע ונסיבותיו, הצלחנו להביא לתוצאה המיטבית עבור הלקוח/ה.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

לינקים חשובים 

איגוד ומרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.