contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פציעות ילדים ותאונות בתי ספר

טבעם של ילדים להשתולל ולשחק. אך לפעמים כחלק מאותו המשחק, מתוך חוסר תשומת לב ובהעדר השגחה ראויה , ילדים נוטים ליפול ולהיפצע.

חשוב להבין כי בתיקים מסוג זה, עומדים בפני הילד והוריו שני מסלולים לתביעה, שניתן לשלבם או לבחור באחד מהם והכל בהתאם לנסיבות המקרה.

במידה ומדובר בפציעתו של ילד, שנובעת מרשלנות של גורם שהיה אחראי עליו (בית הספר, גן ילדים, עירייה וכד'), ניתן לפעול להגשת תביעה נגד אותו הגורם.

במקרה זה הילד והוריו יכולים לקבל פיצוי נוסף גם באמצעות פוליסת תאונות אישיות תלמידים. כאשר כל הילדים הלומדים בבתי הספר, גני ילדים, פעוטונים ומעונות יום שחל עליהם חוק חינוך חובה, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, אשר חל במשך 24 שעות ביממה ! ואף על אירועים המתרחשים מחוץ לכותלי המוסד הלימודי ומחוץ לשעות הלימודים, כלומר גם בחופשות וחגים.

במידה ומדובר באירוע שאין לו גורמים אחראים (נפילה ספונטנית ורגילה של קטין), אז הקטין והוריו יכולים לפנות אך ורק למסלול של תאונות אישיות תלמידים.

להלן מס' המלצות לפעולות ראשונות לאחר האירוע :

יש לפעול לאיסוף החומר הרפואי , צילום הפגיעה , תיעוד סיבת הפגיעה ואיסוף כל המסמכים הרלוונטיים לאירוע. במידה ומדובר בפציעה חמורה, יש לתעד את הפסדי השכר של ההורים (ימי היעדרות של ההורים מעבודה). לאחר איסוף החומר הרלוונטי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום של פציעות ילדים.

 

לתיאום פגישה – 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.