contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אחריות העירייה ומשרד החינוך לפציעתו של ילד

אחריות העירייה ומשרד החינוך לפציעתו של ילד במהלך טיול שנתי

כולנו זוכרים את ימי הבית ספר והתיכון ואת הטיולים השנתיים. אין ספק כי טיול שנתי הינו חוויה חינוכית, תרבותית וחברתית עבור התלמידים המשתתפים בו. אך היות ומדובר בילדים, לא פעם אלה מחליטים להשתולל או לא להישמע להוראות המדריכים והמורים ולגרום בכך לפציעה של עצמם.

מי יהיה אחראי על פציעה זו ? האם העירייה (בית הספר) או משרד החינוך (צוות המורים) ? מי יישא באחריות לפציעתו של תלמיד שנפצע במהלך טיול שנתי, כאשר היה נתון לפיקוח המורים והמדריכים ומצוי באחריותם ?

לצערנו בתי המשפט בארץ מלאים בתיקים מסוג זה. לרוב חלוקת האחריות הינה 50/50 , כאשר כל הגורמים האחראים על ארגון הטיול, אישורו, ליווי הילדים במהלך הטיול, מתן הסברים בנוגע לכללי התנהגות ואכיפת התנהגות נכונה במהלך הטיול – כל אותם הגורמים לרוב שייכים לרשות העירונית או למשרד החינוך.

דוגמה לכך הוא אירוע נפילה של ילד בן 13, אשר יצא לטיול שנתי עם כיתתו. במהלך הטיול, נוצר פער בין כיתת התובע ולבין חלק מהילדים וכתוצאה מכך, סטו חלק מהתלמידים מהמסלול הקבוע לדרך אחרת, שלא הייתה בטוחה לצעידה. התובע שהיה בקבוצה זו, החליק ונפל מגובה רב. עקב הנפילה הוא שבר את כף רגל שמאל וכתוצאה מכך נותרה לו נכות צמיתה בשיעור 10% !

מבחינת האחראים לאירוע, הרי שהעירייה הייתה אחראית על הפעלת וניהול בית הספר ולהעסקת חלק מהמורים המלווים בטיול. משרד החינוך היה אחראי על העסקת שאר המורים שגם הם היו אחראים לביטחונם של הילדים במהלך הטיול , לרבות התובע.

בסופו של יום ולאחר הליך ממושך, נקבע כי ילדים בגיל התובע אינם בעלי שיקול דעת כנדרש ולא תמיד יודעים להעריך את הסכנות שבדרך. לצורך כך קיימים המורים וצוות המלווים שראוי היה להם לעשות את עבודתם ולהשגיח כי כל הילדים צועדים במסלול הנכון.

בתיק זה כמו בתיקים דומים אחרים, האחריות הוטלה הן על העירייה והן על משרד החינוך אשר פיצו את התובע בהתאם לנזקיו.

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים חשובים  בנושא :

משרד החינוך

מדינת ישראל הרשות השופטת

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.