contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

צלקות – נכות אסתטית

בתביעות נזקי גוף אנו כידוע מבררים את פגיעתו של הנפגע , בודקים את הפגיעה הממשית שנגרמה לו ואשר תלווה אותו למשך חייו . דבר זה נעשה כמובן על סמך מסמכים רפואיים ובסופו של יום על ידי מומחה רפואי אשר נדרש לבדוק את הנפגע ולהתייחס לכך ולקבוע את נכותו הסופית שתיוותר אצל הנפגע .

הנכות עצמה מותאמת כידוע לספר התקנות של המוסד לביטוח לאומי אותם תקנות אשר משמשים את הוועדות הרפואיות אליהם ניגש להיבדק הנפגע ככל שהדבר נוגע לפגיעה במהלך העבודה או לוועדות שעניינם נכותו הכללית של הפונה למוסד לביטוח לאומי .

הפגיעות הינם ברובם פגיעות רפואיות בכל חלקי הגוף של הנפגע .

אך מה באשר לפגיעות אסתטיות , צלקות , סימנים מכערים וכל אותם נזקים אשר מצד אחד אין בהם פגיה אשר עוסקת במגבלה רפואית תפקודית אלא פגיעה שהיא עניין של מראה , של יופי או לעיתים פגיעה אשר גם פוגעת בביטחון העצמי של הנפגע .

לכל אלו יש שם והוא נכות אסתטית אותה נכות אשר בתי המשפט אמורים להתייחס אליה בבואם לפסוק את שיעור הפיצוי .

הקושי בקיבוע גובה הפיצוי ברכיב זה נובע מכך שמצד אחד אין כאן לכאורה בעיה תפקודית של הנפגע וגם אם הוא נראה לא טוב הרי שעדיין הוא יכול לרוב לעסוק במלאכתו , אך מנגד אותה פגיעה סוף כל סוף נשארת אצל הנפגע לכל חייו ואו אז האם לא נתייחס לכך בשיעור הפיצוי ? ואם כן לפי מה ?

כמובן שהדברים שונים לגבי אותם נפגעים אשר עיסוקם נוגע ישירות לתחום היופי או המרה כגון אנשי מכירות , דוגמניות , תקשורת , אנשים שעיסוקם הינו טיפוח ויופי הרי שכאן הדבר ממש נוגע לעיסוקם ופרנסתם במקרים אלו יתייחס לרוב בית המשפט כאל נפגע אחר אשר פרנסתו בסכנה .

בדרך כלל רכיב נזק האסתטי יבוא לידי ביטוי בראש הנזק שנקרא כאב וסבל ושם יתייחס לכך בית המשפט באופן מלא לפי שיעור הנכות האסתטית שיקבע על ידי המומחה הרפואי .

כמו כן לעיתים כאשר אותה צלקת מכערת היא גם מפריעה ממשית לתפקוד כגון גירוד מתמשך , כאבים בזמן קור וחום גם כאן יברר בית המשפט עניין זה ויתכן וכן יתייחס לכך באופן תפקודי בסופו של יום .

כמובן שככל שהנפגע צעיר יותר הרי שההתייחסות לכך הינה יותר ממשית בקביעת הפיצוי , כמו כן גם מיקום הצלקת הינו רלוונטי וככל שהצלקת נמצאת במקום חזותי יותר ונראה כלפי חוץ הרי שהשופטים יגלו כאן גישה יותר ממשית בקבעם את גובה הפיצוי .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.