contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

רשלנות רפואית במהלך מעקב הריון

רשלנות רפואית אשר נגרמה במהלך חודשי ההיריון אם על ידי מעקב לא נכון או על ידי קבלת טיפול לא נכון , עלולה להוביל לטרגדיה משפחתית ולנזק בלתי הפיך .

לא בכדי תקופת ההיריון מלווה בהמון התרגשות, אך מנגד בהרבה חששות וחוסר ידיעה. הרופא המטפל בתי החולים וקופות החולים , הינם הגורמים אשר מלווים את האישה והעובר מתחילת ההיריון ועד ללידה, כאשר תפקידם לצמצם ככל הניתן את הסכנות שבתהליך.

תפקידו של הרופא המשפחתי , רופא נשים , האחות בקופת החולים , המיילדת , אלו הם האנשים החשובים אשר בידם מופקדת היולדת ולפני כן האשה בהריון והעובר , הצוות הרפואי תפקידו להפנות את האישה לכל הבדיקות השגרתיות הנדרשות, להציג בפניה את הבדיקות שאינן כלולות בסל התרופות כך שהבחירה אם לבצען תהיה בידיה, להסביר לאישה את מלוא הממצאים אשר עולים מבדיקות ולהציג בפניה את כל האפשריות והאמצעים העומדים לרשותה.

אין ספק כי כל רופא מוטלת עליו אחריות כבדה , אך במקרה של רופא המבצע את מעקב היריון, האחריות כבדה עוד יותר ומוכפלת, כאשר מתפקידו לדאוג הן לאם והן לעובר.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.