contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

רשלנות רפואית בניתוחים

רשלנות רפואית הנגרמת במהלך ניתוח , במהלך אשפוז בבית החולים , טיפול הניתן במרפאות קופת החולים או בית חולים , כל אלו עלולים להתרחש במידה והמטופל לא זוכה לקבלת טיפול רפואי נכון.

לרוב חולים ניגשים לבצע ניתוח בביטחון מלא בצוות הרפואי ובמוסד הרפואי בו עובד הרופא המנתח ולא טורחים לעשות ולו בדיקה ראשונית בנוגע למוסד הרפואי בו יבוצע הניתוח ו/או מי מחברי הצוות שישתתפו בניתוח. לצערנו המקרים הרבים של רשלנות רפואית במהלך ניתוח או אשפוז מתרבים ויש לעמוד על כך ולברר את הסיבות על מנת שמקרים אלו לא יחזרו שוב , כאשר נגרם נזק לאותו מטופל עליו לדעת כי הינו זכאי לקבלת פיצי כספי בגין נזקיו כמובן אם הוכח שאכן היתה כאן רשלנות רפואית אשר הובילה לנזקיו .

גם נושא הסכמה מדעת הינו חשוב ולא מעט מטופלים אינם מודעים לכך , הסברת הסיכונים והסיכויים של אותו ניתוח או טיפול שעל החולה לעבור , כאשר הצוות הרפואי אינו מעדכן את החולה טרם הניתוח בצורה סבירה לגבי פרטי הניתוח והנזקים האפשריים, במידה והצוות הרפואי לא בודק את עברו הרפואי של החולה כנדרש, כאשר אינו ערני בצורה מספקת בשביל להפקיד בידיו חיי אדם ו/או אינו מקצועי ואינו מיומן בטיפול שאותו עתיד לבצע, הרי שאז מדובר ברשלנות רפואית ברורה!

דוגמה שטופלה במשרד עו"ד דוד ניר המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית ובכלל זה רשלנות רפואית בניתוח

מקרה בו דובר על מטופל אשר באחד מחודשי החורף לרוע מזלו החליק במקלחת בביתו וכתוצאה מכך נגרם לו שבר בקרסול ימין. בגין מצבו הוא אושפז בבית החולים ונאלץ לעבור ניתוח שיחזור וקיבוע של השבר ע"י בורג. כעבור 3 ימי אשפוז שוחרר התובע לביתו עם הנחיות להמשך מעקב וטיפול רפואי. ברם , לאחר שחרורו של התובע מביה"ח מצבו לא רק שלא הוטב אלא היה קשה מנשוא והוא סבל מכאבים עזים בקרסולו הימני שהקרין לכל רגלו. התובע נאלץ לחזור שוב ושוב לבית החולים בגין כאביו הקשים, אך רק בחלוף 8 חודשים ! אובחן כי במהלך הניתוח נשבר חלק מהדריל ( בורג ) בו השתמש המנתח, ונשאר בתוך עצם כף רגלו של התובע. לאחר התגלית התובע נאלץ לעבור ניתוח להוצאת הדריל אשר בסופו נותר עם נכות אורתופדית.

התופעה של רשלנות רפואית במהלך ניתוח, חוזרת על עצמה שוב ושוב. בתי המשפט קבעו אמות מידה לבחינת האירוע, שיוכלו לעזור בקביעה האם מדובר בסיכון רגיל של הטיפול או ברשלנות. בהתאם לקריטריונים שפיתחה הפסיקה החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים סבירים וברמה המקובלת ועליו ליידע את החולה בכל הדרוש לו לצורך קבלת החלטה מושכלת טרם הטיפול .

אין ספק כי תביעות מסוג זה מורכבות ודורשות ידע וניסיון משפטי ורפואי, על כן מומלץ לפנות למשרד עורך דין נזקי גוף המנוסה המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.