contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

רשלנות רפואית בניתוח

נכון כי רוב הניתוחים באופן כללי ומעצם היותם הליכים פולשניים, דורשים ביצוע של פעולות כירורגיות מורכבות העלולות לסכן את האדם. כך שלא כל ניתוח כושל או כזה המסתיים במות החולה, נחשב לרשלנות רפואית בניתוח.

אך כאשר הצוות הרפואי אינו מעדכן את החולה טרם הניתוח בצורה סבירה לגבי פרטי הניתוח והנזקים האפשריים, במידה והצוות הרפואי לא בודק את עברו הרפואי של החולה כנדרש, ניגש לניתוח לאחר שעות עבודה רבות כאשר אינו ערני בצורה מספקת בשביל להפקיד בידיו חיי אדם ו/או אינו מקצועי ואינו מיומן בטיפול שאותו עתיד לבצע, הרי שאז מדובר ברשלנות רפואית ברורה !
אין ספק כי תביעות רשלנות רפואית מסוג זה מורכבות ודורשות ידע וניסיון משפטי ורפואי, על כן מומלץ לפנות לעורך דין המנוסה בתחום.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.