contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונה באוטובוס – עלייה לאוטובוס – ירידה מהאוטובוס

מי מאתנו לא נוסע לעיתים בתחבורה ציבורית , אנו מסתייעים בכלי התחבורה הציבורית כמעט בכל גיל , הן ילדים בדרכם לבית הספר , הן מבוגרים שאינם מחזיקים או נוהגים בכלי רכב וכיום אף אנשים צעירים שכלי התחבורה הציבורית מקל עליהם את הנסיעה מאשר שימוש בכלי רכב פרטי אשר מצריך ממך גם להסתייע בשירותי חניה .

תאונות לא מעטות קורות בהם גם מעורבים כלי התחבורה הציבורית , חלקם במהלך הנסיעה אם כאשר מתרחשת תאונת דרכים רגילה בהם מתנגשים כלי רכב ואם כאשר לאו דווקא יש התנגשות אך נהג האוטובוס בולם לפתע ואז נוסע בתוך האוטובוס מאבד את שיווי המשקל כאשר הוא אוחז בעמודי האוטובוס ומשתטח על רצפת האוטובוס וניזוק .

שכיחים גם אירוע הנפילה בזמן העלייה או הירידה מהאוטובוס כאשר נהג האוטובוס לא משים ליבו ולפתע מאיץ את הרכב וגם אז הנוסע שטרם סיים את העלייה או הירידה מהאוטובוס נופל לאחר שאיבד הוא את שיווי המשקל גם כאן יחשב הדבר כתאונת דרכים כאשר העלייה או הירידה היתה חלק בלתי נפרד מפועלת הנסיעה .

כל אלה מהווים תאונות דרכים על פי החוק !

מה עלינו לעשות במקרה של תאונה באוטובוס או עליה לאוטובוס או ירידה מהאוטובוס ?

* יש לרשום מיד את מספר הרישוי של האוטובוס.

* חשוב לשמור את כרטיס הנסיעה באוטובוס.

* חשוב לקבל מנהג האוטובוס את שמו המלא ואת מס' הנהג שלו.

* טוב לקבל מנהג האוטובוס את פרטי מס' פוליסת ביטוח חובה .

* כדאי להסתייע בעדים לאירוע ולקבל את פרטיהם.

* לאחר קבלת הטיפול הרפואי הראשוני , חשוב לפנות ולדווח למשטרת התנועה ולקבל "אישור משטרה".

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.