contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות דרכים קטלניות

אסון אשר מתרחש עקב תאונת דרכים בה נהרג המעורב בתאונת דרכים אם זה הנהג או הנוסע ברכב או אם מדובר בהולך רגל אשר פגע בו רכב והרגו , מקרים מסוג זה חל עליהם כמובן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

מי הוא הזכאי לפיצוי כספי בגין מוות שנגרם בעקבות תאונת דרכים ? מה הם הזכויות העומדים לאותם יורשים על פי דין בגין מותו של היקר להם ?

ככלל תביעת נזקי גוף בהם למעשה הנפגע כבר אינו בין החיים הופכת להיות תביעה המוגשת בשם עזבון המנוח וכן על ידי התלויים בו ככל שישנם כאלו.

למעשה, בני משפחתו של המנוח "נכנסים בנעליו" של הנפגע ותובעים כ-"תלויים" או כ-"יורשים".

מדובר בבני משפחה קרובה של המנוח (בני זוג, ילדים) אשר היו תלויים בפרנסתו של המנוח .

חישוב הפיצוי הוא הכנסתו של הנפטר לפני התאונה אל מול אובדן הכנסה זו. כלומר בני המשפחה הקרובה של המנוח כאשר איבדו הכנסה חודשית, אך מנגד הוצאותיהם המשפחתיות הצטמצמו לאחר מותו כאשר אין יותר הוצאה אחת לנפש.

מדובר לא רק בתא המשפחתי המצומצם של הורים וילדים, לעיתים רחוקות יכול ביהמ"ש לפסוק פיצוי גם בגין מותם של הורי הורים (סבתא / סבא)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.