contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
 

תאונות עבודה

דרישת פיצוי מקסימלי, דעו את זכויותיכם ע"פ חוק.

עו"ד דוד ניר ייצוג נפגעי תאונות עבודה ודרישת פיצוי מקסימלי.

משרדנו טיפל ומטפל במספר רב של תאונות עבודה כגון : נפילה מסולם, פגיעה ממכונות במפעלים, הרמת משאות כבדים, פציעות קשות וקטיעות איברים כתוצאה מרשלנות המעביד, אובדן כושר עבודה, נפילה מפיגומים וכיו"ב.

תאונות עבודה אלו מטופלות על ידינו בשני מישורים :

  • הליכים לקביעת דרגת נכות בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
    הליך הטיפול בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי כולל : הכנת חוות דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ייצוג בוועדות הרפואיות, יעוץ צמוד של רופא מומחה אשר עובד עם משרדנו, הגשת ערעורים לוועדה הרפואית לעררים (במידת הצורך).
  • הליכים משפטיים מול הגורם האחראי לפציעה בתאונת העבודה (כגון מעביד או צד שלישי כלשהו), על-פי פקודת הנזיקין
    הליך הטיפול בתביעה מול הגורם האחראי לנזק כולל : הכנת חוות דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, הכנת חוות דעת הבטיחות (במידת הצורך), הגשת תביעה לבית המשפט וניהול התביעה עד לקבלת הפיצוי.

משרדנו עוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה מאז הקמתו. במשך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי בתחום זה, כאשר ייצגנו עובדים אשר תקרה נפלה על ראשם במהלך יום העבודה, עובדים אשר נפגעו פגיעות גפיים חמורות בעת היתפסות היד או הרגל במכונה, נפילות מגגות וסולמות גבוהים, נפילות לבורות, נפילה ממס' קומות באתר בניה וכד'. (ראה פסקי דין בדף הבית).

פעולות ראשונות לאחר תאונת עבודה :

  • יש לדווח באופן מיידי למעביד על התאונה (במידה ולא נכח במקום), רצוי ליידע גם עובדים נוספים.
  • חשוב לרשום שמות ופרטי העדים לתאונה +  לצלם ולתעד את מקום התאונה ואת הפציעות ואת סיבת התאונה (לדוגמה תקלה במכונה).
  • במידה ומדובר בתאונה קשה  – לזמן למקום חוקר של משרד העבודה ולדרוש לקבל את הדו"ח לאחר שיושלם.
  • יש לתעד ולשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות CT, MRI וכיו"ב וכן קבלות, חשבוניות של הוצאות שהוצאו עקב הפציעה.

לאחר איסוף החומר הרלוונטי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

 

צור קשר סיוע מיידי

03-6124355


ידיעות אחרונות