contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות תלמידים בכל השנה, גם בחופש הגדול

החופש הגדול כבר כאן ! התלמידים יזכו בחודשיים הקרובים  למנוחה מבית הספר והגנים  וההורים  יידרשו לדאוג להם לתעסוקה  ופעילויות לחודשי הקיץ.  לכן  כבר בתחילת החופש ההורים רושמים את הילדים לקייטנות, חוגים ופעילויות  שחלקן עלולות להיות מסוכנות.

כאן חשוב לציין כי כל הילדים הלומדים בבתי הספר, גני ילדים,  פעוטונים ומעונות יום שחל עליהם חוק חינוך חובה, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, אשר חל במשך 24 שעות ביממה ! ואף על אירועים המתרחשים מחוץ לכתלי המוסד הלימודי ומחוץ לשעות הלימודים,  כלומר גם בחופש הגדול.

מרבית ההורים אינם מודעים לעובדה זו. לכן חשוב  להפנות את תשומת ליבם לכך שעבור הביטוח הנ"ל שהינו ביטוח חובה, ההורים משלמים מידי שנה, כחלק מאגרת החינוך.

בביטוח מסוג זה  אין זה משנה אם הילד נפל ונפצע במסגרת משחק בהיותו בחצר ביתינו או אם נפגע  במסגרת הקייטנה  או  יום הלימודים.

יתרה מכך, על פי הפוליסה, אין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו !!!  הפיצוי יינתן במידה ונוכיח כי הייתה תאונה אשר גרמה לנזק גוף.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.