contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות תלמידים – תאונות אישיות

תאונות תלמידים בבית הספר או בגני ילדים או אפילו בביתם.

כל הילדים הלומדים בבתי הספר, גני ילדים, פעוטונים ומעונות יום שחל עליהם חוק חינוך חובה, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, הביטוח חל 24 שעות ביממה !

לכן גם אירועים המתרחשים מחוץ לכותלי המוסד הלימודי ומחוץ לשעות הלימודים, כלומר גם בחופש הגדול כל אלו מכוסים במסגרת הפוליסה .

אין זה משנה אם הילד נפל ונפצע במסגרת משחק בהיותו בחצר ביתו או אם נפגע במסגרת הקייטנה או במהלך יום הלימודים.

זאת ועוד על פי הפוליסה, אין כלל צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו והפיצוי יינתן במידה ונוכיח כי הייתה תאונה אשר גרמה לנזק גוף אשר הותירה נכות .

חשוב להיות מודעים לזכויותיהם וזכויותינו, במיוחד כאשר מדובר במקרה בו ההתיישנות חלה 3 שנים מהגעתו של התלמיד לגיל 18, כלומר עד גיל 21.

משרד עו"ד דוד ניר טיפל במאות מקרים בהם נפגעו תלמידים בין אם במהלך יום הלימודים ובין אם במשך היום בביתם או בחופש הגדול , חשוב להדגיש כי מעבר לפוליסת התלמידים תאונות אישיות אשר הינה פוליסה מכסה נזק בהיוותרה של נכות או שיעור ימים ניכר של היעדרות , הרי שפתוחה הדרך גם לקבלת פיצוי לנזק גוף שנגרם כאשר היתה רשלנות של גורם מזיק וככל המקרים יש לבדוק ולברר את פרטי המזיק , נסיבות המקרה , עדים , ויש כמובן לתעד זאת בניירת רפואית תואמת .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.