contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת דרכים – הולך רגל – רוכב אופניים

הולך רגל – רוכב אופניים מה ביניהם ?

לכאורה נדמה כי עסקינן ב 2 מושגים שונים בכל הנוגע לפגיעה שאירעה במהלך תאונת דרכים , האומנם ?

נקודת החיבור בין 2 המושגים הללו היא בהיותם במצב שבו אין לכל אחד מהנפגעים בין אם הוא היה הולך רגל ובין אם הוא היה רכוב על אופניים , ביטוח מסוג חובה אשר יכסה את נזקיו הגופניים.

למעשה מי שמכסה את פגיעות הולך הרגל או נהג האופניים אשר התנגש עם רכב היא אותה חברת ביטוח אשר הוציאה פוליסת ביטוח חובה לרכב הפוגע .

כלומר בעוד שבתאונת דרכים רגילה לכאורה בה מעורבים 2 כלי רכב וכל נפגע פונה לברת הביטוח של רכבו שבו הוא נהג או נסע , הרי שכאן חברת הביטוח מכסה הן את יושבי הרכב הפוגע במידה וגם הם ניזוקו נזקי גוף וגם את הולך הרגל או את רוכב האופניים .

ונדגיש כי אין זה משנה אשמתו של מי גבוהה יותר אם בכלל והגם שהולך הרגל היה אשם או רוכב האופניים הרי שבניגוד לנזקי הרכוש במידה ונגרמו כאן בנזק הגוף הכיסוי הביטוחי הינו אבסולוטי וישנו גורם אשר יכסה את נזקיו של הנפגע .

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – תשל"ה – 1975 קובע כי אדם שנפגע בתאונת דרכים, בין אם כנהג, נוסע או הולך רגל, זכאי לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח המבטחת את הרכב הפוגע בביטוח מסוג חובה וכאמור ללא קשר לשאלת האשם.

אחד מהמקרים הנפוצים הוא כאשר הולך רגל עומד ברחוב ולפתע מגיח כלי רכב ועולה בגלגליו על כף רגלו של הולך הרגל , עוד מקרה שנפוץ כאשר רוכב אופניים נפגע מכלי רכב תוך כדי שלא שם לב כלל לרוכב האופניים והרוכב משטח על הכביש ונפגע מהדיפת האופניים .

בשנים האחרונות עדים אנו גם לתופעה חדשה והיא אופניים חשמליות אשר אינן מבוטחות בפוליסת ביטוח חובה שכן אין הם מוגדרים ככלי רכב מנועי , לא פעם למרות היותם ללא מנוע מצליחים הם לנסוע במהירות גבוהה ולמעשה אפקט התאונה יכול שיהא זהה לזה של נהג קטנוע או אופנוע אך בניגוד אליו אין לו ביטוח חובה שתכסה את נזקיו .

מהם הפעולות הראשונות שיש לעשות במידה ונפגעת מתאונת דרכים בהיותך הולך רגל או רוכב אופניים:

יש לקבל מיד את פרטי נהג הרכב הפוגע : שם פרטי ומשפחה , מס' ת.ז., מס' רישוי הרכב, העתק תעודת ביטוח חובה , פרטי חב' הביטוח לרבות מס' פוליסה, מס' רישיון נהיגה של נהג הרכב הפוגע,

אחר מכן , יש לגשת עם כל הפרטים הרלוונטיים לתחנת משטרה, לצורך הגשת הודעה מתאימה למשטרת ישראל ויש לוודא קבלת דו"ח משטרה על האירוע.

יש לחפש גם עדים לתאונה כאשר לעיתים מכחישים הנהגים הפוגעים בין אם במזיד ובין אם בשוגג כאשר סבורים הם שכלל לא היה מגע בין כלי הרכב לרוכב האופניים או להולך הרגל .

בדיקה ראשונית במוסד רפואי בית חולים או קופת חולים.

יש לשמור את כל ההוצאות הנובעות מהתאונה ( תרופות, נסיעות ) .

No Comments

Leave a Comment