contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת דרכים סגווי

האם סגווי נחשב לכלי רכב לצורך פיצוי עקב תאונת דרכים ?

הסגווי (רכינוע) נכנס לחיינו בתחילת שנות ה- 2000. מדובר בכלי חשמלי המשמש לרכיבה, המוכר ע"י החוק ומאפשר רכיבה על המדרכה.

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה ניכרת בשימוש בכלי זה. חברות תיירות רבות עורכות טיולים מאורגנים וסיורים חווייתיים, המועברים כאשר כל המשתתפים רכובים על סגווי.

מעבר לכך, בערים המרכזיות, הכלי משמש רבים כסוג של אמצעי תחבורה והתניידות, בדומה לאופניים.

עם זאת ולמרות שמדובר במעין כלי תחבורה, החוק אינו מכיר בו ככזה. כפועל יוצא מכך , נפגע אשר היה רכוב על סגווי, עבר תאונה ונפצע , לא יוכל לקבל פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בעצם חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים מגדיר תאונת דרכים כ- "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

מאחר וסגווי אינו נחשב ככלי רכב על פי החוק, היות ואינו מחייב ביטוח חובה, אינו עובר מהירות של 20 קמ"ש ולא אמור לנסוע על כבישים, המחוקק לא מכיר באירועי תאונה שכאלה כתאונת דרכים !

אבל, במידה ונפגעתם מכלי רכב בעודכם רכובים על סגווי, אז התאונה נחשבת כתאונת דרכים רגילה והנכם זכאים לפיצוי !

במשך השנים משרד עורכי הדין דוד ניר ייצג בהצלחה רבה נפגעים שסבלו מפגיעות חמורות כתוצאה מתאונת דרכים.

חשוב לדעת כי ברגע שתאונתם נופלת לתוך ההגדרה של "תאונות דרכים", הרי שאז קמה לנפגע זכות מוחלטת לפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לו.

מבחינת הליך הטיפול בתביעת הפיצויים של נפגעי תאונות דרכים, משרד עורכי הדין דוד ניר מעניק טיפול כולל לרבות, בירור נסיבות התאונה, פנייה ראשונית לחברת הביטוח, הגשת תביעה לבית המשפט, מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט במימון חברת הביטוח וניהול התיק עד לקבלת הפיצוי.

משרד עורכי הדין דוד ניר עוסק בייצוג נפגעי תאונות דרכים מיום הקמתו, ואין ספק כי במהלך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי הקשור לנפגעי תאונות דרכים, כך שאנו בעלי ניסיון רב ועשיר בכל הקשור לניהול מו"מ עם חברות הביטוח וההליך המשפטי.

חשוב להדגיש כי אירועי נפילה ותאונות עם סגווי יכולות להתרחש גם כתוצאה מרשלנות. למה הכוונה ?

במידה והשתתפתם בסיור מאורגן או פעילות שכחלק ממנה הייתם רכובים על סגווי, מבלי שניתן לכם הסבר ברור ונכון כיצד להשתמש בו ו/או הפעילות התקיימה במקום שאינו מיועד לרכיבה על סגווי וכתוצאה מכך נפלתם ונפצעתם, אז יהיה מקום לבחון הגשת תביעה לפי פקודת הנזיקין תוך הוכחת רשלנותם של הגורמים הרלוונטיים.

 

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.