contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת דרכים – תאגיד " קרנית "

תאונת דרכים אשר הותירה נזק גוף למעורבים בה תוביל לתביעה מול חברת הביטוח המבטחת בפוליסה מסוג חובה .

האם תמיד קיימת אפשרות זו ?

לרוב התשובה לכך היא כי לרוב אכן ישנה חברת ביטוח ואז הדיון נסוב על גובה הנזק ומרכבי הנזק , אך מה כאשר אין מלכתחילה את הגורם אשר יפצה את הניזוק בתאונה , למי יפנה ?

מקרים חריגים אלו הוסדרו בחוק , ניתן לציין את מקרי גניבות הרכב אשר פוגעות במאן דהוא ואז עסקינן בנהיגה ללא היתר וחברת הביטוח מתנערת מכך בטענה שהפוליסה מוחרגת במצב שכזה , מקרים בהם אין רישיון נהיגה לנהג הרכב וכאמור בפוליסה התנאי הבסיסי להתקיומתה הוא החזקת רישיון נהיגה בר תוקף , או אאז מה יעשה הנוסע אשר כלל לא ידע על כך , הדברים אמורים גם למצב של תאונת פגע וברח , או למצב שכלל לא הוצאה פוליסת ביטוח חובה לרכב והנהיגה והנסיעה אין להם כיסוי ביטוחי .

כאמור לשם כך הוקם תאגיד ציבורי מיוחד – "קרנית" (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים).

תאגיד קרנית מטפל בנזקי גוף בלבד

קרנית מפצה את אותם נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע גוף מבטח של הרכב המעורב

בת.א. 31436-03-10 (שלום ת"א) תיק אשר טופל במשרדנו בה ייצגנו תובעת שהיתה קטינה בעת האירוע באמצעות הוריה האפוטרופסיים , אותה קטינה פסעה עם חברתה על מדרכה ולרוע מזלם אוטובוס "אגד" שהיה נוסע בפראות ונהוג על ידי פועל שעבד במקום ללא כל קבלת היתר על נסיעתו סטה ממסלול נסיעתו, עלה על המדרכה בה הלכו התובעת הקטינה עם חברתה ותוך שהוא פוגע בהם בעוצמה רבה גרם למותה של החברה ולפציעתה הקשה של הקטינה .

באירוע מסוג זה נתבעה " קרנית " וכן גורמים נוספים , התובעת פוצתה על נזקיה הפיזיים והנפשיים , כפי שנקבעו ע"י מומחים רפואיים.

כאמור מדובר במקרה חריג אך גם במקרים חריגים אלו , ישנו גורם אשר יפצה את הנפגע בהתקיימם של מספר תנאים .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.