contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת עבודה – נפילה מסולם

 תאונת עבודה כתוצאה מנפילה מסולם

השימוש בסולם הינו נפוץ מאד בימינו ואף נעשה לעתים באופן יום-יומי, כאשר למעשה כמעט לכל אדם יצא להשתמש בסולם, בין אם במסגרת עבודתו ובין אם בביתו.

נפילה מסולם עשויה לקרות כתוצאה מצורת עבודה שאינה נכונה או עקב פגם בסולם עצמו. נפילה שכזו עשויה להותיר נזק גוף קשה ואף נכות צמיתה בשיעור גבוה. לכן, עובד נופל מהסולם בזמן עבודתו צריך לדעת כי מדובר כאן בתאונת עבודה. תאונת עבודה כתוצאה מנפילה מסולם תהא מוגדרת כתאונה אשר נגרמה תוך כדי ועקב עבודתו של העובד במקום העבודה.

כמו בכל תאונת עבודה העובד רשאי לפעול למימוש זכויותיו הרפואיות והמשפטיות בשני מסלולים אותם הוא יכול לשלב או לבחור רק במסלול אחד שהינו המסלול של המוסד לביטוח לאומי.

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

המסלול הראשון הינו הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי. במסלול זה הנפגע תובע פיצוי בגין ימי היעדרות (דמי פגיעה) ונכות מעבודה.

המסלול השני הינו תביעה כנגד המעסיק וחברת הביטוח שלו במידה והייתה התרשלות מצד מקום העבודה, היינו, תנאי עבודה מסוכנים, מכשירי עבודה לא בטיחותיים וכיו"ב.

תיק תאונת עבודה כתוצאה מנפילת סולם שטופל במשרד עו"ד דוד ניר עסק בנפגע אשר במהלך עבודתו כמתקין מזגנים, נשלח יחד עם טכנאי נוסף לבצע התקנה. על-מנת לבצע את ההתקנה, טיפס התובע על סולם, כאשר לפתע התקפל הסולם לשניים והתובע נפל כל קומתו ארצה ונפגע בגופו באורח חמור משער ברזל שהיה מצוי מתחת לסולם. כתוצאה מהנפילה, נגרמה לתובע פגיעה חמורה ברגלו השמאלית. בסופו של עניין, מקום העבודה של התובע פיצה אותו על נזקו בסך כולל של 120,000 ₪.

לכן, מיד לאחר קרות התאונה יש לפעול להלן:

1. לדווח באופן מידי למעביד על התאונה (במידה ולא נכח במקום) ואף רצוי ליידע גם עובדים נוספים;

2. לרשום שמות ופרטי העדים לתאונה, כמו גם לצלם ולתעד את מקום התאונה ואת הפציעות וסיבת התאונה; כאשר מדובר בתאונה קשה יש לזמן חוקר של משרד העבודה ולדרוש לקבל את הדו"ח לאחר שיושלם על ידו;

3. לתעד ולשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות CT ו-MRI וכיו"ב וכן קבלות וחשבוניות של הוצאות שהוצאו עקב הפציעה.

יש להדגיש כי ישנה חשיבות מכרעת להכנת התיק הרפואי, שכן הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מתייחסת לכל פגיעה בהתאם לחומרתה ולסיבוכים הנלווים לה ותקבע את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם לכך.

4. לאחר איסוף החומר הרלוונטי הנזכר לעיל, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת להמשיך את הליך הטיפול בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי.

משרד עורך דין נזקי גוף דוד ניר עוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה מאז הקמתו. במשך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי בתחום זה ובדגש על אירועי נפילה של פועלי הבניין מפיגומים.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.