contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת עבודה – נפילת פועל בניין מפיגום

נפילת פועל בניין מפיגום וזכויותיו אצל המוסד לביטוח הלאומי במסגרת תאונת עבודה

מידי שבוע אנו שומעים בחדשות על אירועי נפילה של פועלי בניין הנופלים מפיגומים, במהלך עבודתם.

אומנם היה מצופה שעם התפתחות הטכנולוגיה והכלים המשוכללים העומדים לרשותנו , ניתן היה לצמצם את התופעה. אך הנתונים מעידים אחרת ! בשנת 2016 נהרגו 48 פועלי בניין, כאשר הם עבדו בלא רתמות בטיחות ובלא מעקות, בצורה בלתי בטיחותית אשר אינה עולה בקנה אחד עם עבודה בגובה. בעצם מדובר באחת מתאונות העבודה הנפוצות ביותר במדינתנו.

לצערנו מדובר במקרים כה שכיחים עד כי יש אין ספור דוגמאות. אחת מהן היא תאונת עבודה של פועל בניין אשר עבד בהקמת בית פרטי. כחלק מעבודתו הפועל נדרש לעלות יחד עם מעסיקו על פיגום עץ בגובה 3 מטרים, שהם בעצמם הציבו במקום דקות אחדות לפני כן. בעודם עומדים על הפיגום, נשברה התחתית והפועל נפל מהפיגום ואחריו נפל גם מעסיקו.

היות ומדובר בתאונת עבודה (תאונה שארעה תוך כדי עבודה ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו) התובע נדרש למצות את זכויותיו תחילה אצל המוסד לביטוח הלאומי.

תחילה ובתקופה שלאחר הפגיעה עד 3 חודשים שבה נעשה פועל הבניין בלתי כשיר לעבוד, שילם לו המוסד לביטוח הלאומי דמי פגיעה בשיעור של 75% משכרו הממוצע.

בהמשך ובגלל שהפועל סבל מפגיעה קשה, הנ"ל פעל גם להגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ובהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי, נקבעה לו נכות בשיעור של 10%.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי באירועי נפילה של פועל מפיגום, מוטלת האחריות הן על המעסיק שלא סיפק לעובד מקום עבודה בטוח ואמצעי מיגון ובטיחות כנדרש והן על היזם – מזמין העבודה וזאת כחלק מתקנות הבנייה.

בסופו של יום נפסק לתובע פיצוי בסך 286,000 ₪ (כולל תגמולי המוסד לביטוח הלאומי).

להלן פעולות ראשונות לנפגע תאונת עבודה :

1. יש לדווח באופן מיידי למעביד על התאונה (במידה ולא נכח במקום), רצוי ליידע גם עובדים נוספים.

2. חשוב לרשום שמות ופרטי העדים לתאונה + לצלם ולתעד את מקום התאונה, הפציעות ואת סיבת התאונה (לדוגמה תמונה של פיגומים לא בטיחותיים).

3. במידה ומדובר בתאונה קשה – לזמן למקום חוקר של משרד העבודה ולדרוש לקבל את הדו"ח לאחר שיושלם.

4. יש לתעד ולשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות CT, MRI וכיו"ב וכן קבלות, חשבוניות של הוצאות שהוצאו עקב הפציעה.

משרד עורכי דין נזקי גוף דוד ניר עוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה מאז הקמתו. במשך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי בתחום זה ובדגש על אירועי נפילה של פועלי הבניין מפיגומים.

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.