contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת "פגע וברח"

תאונת דרכים – מה עושים כאשר נקלעים לתאונת "פגע וברח"

אחד המצבים הכואבים והלא נעימים אשר יכולים לקרות לנפגע בתאונת דרכים הינו , כאשר מעורב בו נהג אשר נוטל את החוק לידיו וחומק ובורח מהזירה בה היה מעורב הוא בתאונת דרכים .

מקרים מסוג זה אינם רבים אך יחד עם זאת לא פעם נתקים אנו ושומעים על זירות תאונות דרכים כאשר הנהג הפוגע אשר מבין כנראה כי שגה וכי יתכן ויואשם באישום פלילי ואז כהחלטה רגעית בורח מהזירה ומשאיר את הנפגע מלבד מצבו הרפואי החמור גם במצב משפטי עתידי בעייתי.

מה על נפגע לעשות כאשר הוא נפגע בתאונת "פגע וברח " ? למי עליו לפנות ? מה הצעדים הראשונים שכדי ויעשה ? ממי יפרע על נזקיו ?

הסדיר המחוקק מצב זה של תאונת פגע וברח באמצעות גוף תאגיד ששמו " קרנית " ומהותו של הגוף אכן לדאוג לכל אותם מצבים בהם הנפגע אין לו כתובת בדמות של חברת ביטוח .

תאגיד ציבורי מיוחד זה העונה לשם – "קרנית" (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים) , הוקם למטרת טיפול בנזקי גוף ופיצוי אותם נפגעים שאין בהם יכולים לתבוע מבטח היכול לפצות אותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, למספר מקרים ומצבים מספק גוף זה מענה ואחד מהם הוא באירועים של תאונות "פגע וברח", יש לציין כי גם לגוף זה קיימים תנאים שעל הנפגע לעמוד בהם בכדי שיוכל הוא להיפרע ולקבל פיצוי על נזקי הגוף שנגרמו לו .

קרנית תשאף לברר אצל אותו נפגע עד כמה פעל לאתר את נהג הרכב הפוגע , קרנית תברר גם אם אכן לא היה ביכולתו למצוא את הרכב הפוגע ועוד מספר תנאים אשר מנויים בחוק .

לא בכדי תנסה "קרנית" בעצמה לאתר את הרכב הפוגע וגם את חברת הביטוח המבטחת בפוליסת חובה על מנת שאו אז תוכל לצאת היא ממעורבותה האפשרית .

בת.א. 24959-02-11 ( שלום תל אביב ) , אשר טופל במשרד עו"ד נזקי גוף דוד ניר דובר על נפגע אשר היה נוהג על אופניו ובמהלך רכיבתו נפגע מרכב אחר אשר נסע במקום , לצערו של נהג האופניים לא היו בידיו בתחילה הפרטים של אותו רכב פוגע שעזב את המקום ללא השארת פרטים , אכן בתחילה פנה הנפגע אל גוף " קרנית " ואולם לאחר מאמצים לא מעטים ותוך חיפוש פרטי הרכב , הצליחה קרנית לאתר את הרכב הפוגע ובאופן מידי גם את נהג הרכב ולימים הוכנסה החברה המבטחת של הרכב בנעלי קרנית אשר כבר לא היתה צריכה להיפרע אצל הנפגע כאשר סוף כל סוף ישנה חברת ביטוח .

לסיכום – כאשר נקלעים לזירות אירועי תאונות דרכים והנהג נמלט מהמקום או שוכח להשאיר פרטיו חשוב לתעד כמה שניתן פרטים מזהים ולפעול להעברתם למשטרת ישראל , לא אחת מצליחה המשטרה לשים ידה על אותו נהג אשר ברח מהמקום וכך מלבד הפאן העונשי אשר אותו נהג יצטרך להתמודד מולו , נפתרת בעיה אחרת בפאן הנזיקי כאשר ישנה חברת ביטוח בדמות החברה אשר ביטחה את הרכב הפוגע ..

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.