contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תביעות נגד וועד הבית

תאונות שנגרמו בשטח של בית משותף , חדר מדרגות בבניין בו מצויים מדרגות לא תקניות , שטח גינה או חצר משותפת של שכנים בהם מצוי מכשול שאינו מפונה וכתוצאה מכך מתרחשת תאונה , ברזלים מסוכנים שלא הוסרו מהדרך , שטח מחליק בלובי הבניין , בניין בו אין מעקה אחיזה תקין , כל אלו יתכן ויוגדרו כגורם המזיק למבקר במקום אשר נפגע ונגרם לו נזק גופני, הנפגע צריך לדעת את זכויותיו כאשר הוא מעורב במקרה של תאונה ומקור גרימת הנזק הוא בשטחים ובאזורים המצוינים לעיל.

סיפור מקרה שאירע וטופל במשרדנו בו אשה מבוגרת אשר באה לבקר את ביתה המתגוררת בבניין משותף , עם סיום הביקור המרגש , נפרדה מהבת והתכוונה לצאת מבניין המגורים , באותה עת בוצעו שיפוצים בלובי של הבניין , האשה אשר שמה פעמיה לכיוון היציאה ותוך שהיא מנסה לעבור בין המכשולים השונים שנקרו בדרכה , לפתע נתקלה רגלה באחד מהחפצים וכלי העבודה שהושארו במקום על ידי הקבלן המבצע , נפלה ושברה את ידה , פציעה אשר הותירה לה בסופו של יום נזק ממשי ונכות צמיתה לכל חייה.

מה היה על הדיירים לעשות ? האם הם אשמים בכך ? האם הקבלן אשר שכח את כלי העבודה ולא הסירם ? מה מעורבותו בעניין ובאיזה שיעור ? מה חלקה של האשה אשר באה לבקר את ביתה הנמנית כאחת מדיירי הבניין , האם היתה צריכה לשים לב לכך ולהימנע מלעבור במקום .

כל אלו שאלות אשר הועלו לבחינתו והכרעתו של בית המשפט .

באופן כללי אין תשובה אחת למקרה וכל אירוע נדון בפני עצמו על פי הנסיבות הספציפיות , על פי העובדות אשר כל גורם מציגם ואז בסופו של יום על בית המשפט ליתן את דברו , הן בהתאם לשאלות העובדתיות מבחינת מי נושא באחריותו , מה חלקו ושיעורו כגורם מזיק כמו גם מה חלקה של התובעת וכמה אם בכלל יש לייחס לה אשם תורם .והן בשאלת הנזק והנכות אשר נגרמה לנפגעת.
במקרה אשר צוין לעיל הגיעו הצדדים בסופו של יום להבנה ופשרה אשר משכללת את כל השאלות הן בפאן האחריות והן בפאן הנזק הספציפי למקרה והתובעת פוצתה במסגרת הפשרה בסך 150,000 ₪ .

כאן המקום לציין כי לרוב קיימות פוליסות ביטוח של הדיירים , פוליסת של וועד הבית אשר אמורה לכסות מקרה כגון זה וכמובן רק לאחר שהתובע מוכיח את תביעתו ואחריותו של הגורם המזיק .
במקרה שבו אין פוליסה מסוג זה , אז עלולים הדיירים כולם לשאת בשיעור הנזק כל אחד על פי חלקו , בגין הנזק שנגרם שכן בשטחם אירע המקרה וחלה עליהם בין היתר החובה כמזמין מקרקעין לדאוג לשלומו ובטיחותו של מבקר במקום .

 

לתיאום פגישה – 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.