contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

טיעונים לעונש – גזר דין

כתב אישום – תעבורה – טיעונים לעונש – גזר דין

מה קורה לאחר שנהג מורשע על ידי בית המשפט לתעבורה בין אם הדבר נעשה לאחר בירור נסיבות התאונה והכרעת דין הניתנת או בין אם מגיעים הצדדים לידי עסקת טיעון בנושא ההרשעה ועומד להינתן גזר הדין .

שלב זה ידוע בכיניו שלב הטיעונים לעונש , בשלב זה חדל כבר בית המשפט לעסוק בשאלות שהתעוררו בתיק עצמו ובדיון האם אכן הנאשם עבר עבירת תעבורה באם לא , כעת לאחר שכבר ניתנה הכרעת הדין בתיק , ובטרם יגזור השופט את עונשו של הנאשם , ניתנת לצדדים הן לתובע המשטרתי מחד והן לסנגורו של הנאשם מנגד להביע בפני בית המשפט נתונים , אסמכתאות , עדויות אופי כל אלה העוסקות בנאשם .

מטבע הדברים סנגורו של הנאשם יפעל להביא בפני השופט הדן בתיק את הזכויות העומדות לפתחו של הנאשם אותו הוא מייצג אם זה ממעשים אשר נזקפים לזכותו של הנאשם בעברו , כמו כן באם קיימים לנאשם הספציפי נתונים עובדתיים כגון גיל המתקדם , מצבו הרפואי , מצבו הכלכלי ועוד סיבות אשר יגרמו לבית המשפט להפחית מחומרת העונש . מנגד יפעל התובע בתיק להציג בפני בית המשפט נתונים כגון עבר תעבורתי ניכר על מנת שבית המשפט ישקול עונש הרתעתי יותר כלפי נאשם זה שהינו בעל עבר תעבורתי .

חשוב לפיכך לשטוח ולהביא בפני העו"ד המייצג אותך בתיק את מכלול הנתונים שהנך מודע להם , על הנאשם להבין כי כל מידע שיביא בפני סנגורו , גם אם הוא סבור שלא בהכרח הינו חשוב עלול לגרום לכך שעונשו יהא מופחת יותר ולכך הוא כמובן שואף ביותר.

בתחום התעבורה הדבר חשוב ל 2 סוגי העונשים המוטלים לרוב על ידי השופטים , קרי פסילה ממושכת או פסילה על תנאי כמו גם שיעור גובה הקנס .

הכותב הינו מומחה בתחום הביטוח הנזיקין והתעבורה , הבעלים של משרד עורכי – דין דוד ניר.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים :

משטרת ישראל – אגף התנועה

משרד התחבורה

מדינת ישראל – הרשות השופטת

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.