contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

 תרגום נוטריוני 

ישנם אינספור מצבים בהם אנו נדרשים להציג מסמכים רשמיים שונים (לימודים בחו"ל, הגירה, נישואין וכיו"ב). חוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריון לתרגם ולאשר את נכונות התרגום של מסמכים, והוא בעצם מהווה אסמכתא לכך שכל האמור בו מעביר באופן מדויק ונאמן למקור את התוכן שנכתב במסמך המקורי.

חתימתו של הנוטריון על המסמכים המתורגמים נותנת להם תוקף רשמי בחו"ל. יחד עם זאת, יש לציין כי ישנם מקרים מסוימים שבהם ניתן לתת תוקף בינלאומי עבור מסמכי תרגום נוטריוני באמצעות אישור אפוסטיל בלבד – אישור אשר ניתן על ידי משרד החוץ (ראו הסבר נפרד תחת הכותרת "אישור אפוסטיל").

ניתן לבצע תרגום נוטריוני במגוון מסמכים ותחומים, החל מהמגזר הפרטי, המגזר העסקי ועד המגזר הציבורי, כאשר תרגום זה הינו הדרך היחידה שעוזר להתגבר על הבדלי השפה ושומר על המעמד המשפטי של המסמך המקורי.

החוק קובע כי נוטריון אינו מוסמך לתרגם ולאשר נכונות תרגום בשפה שאינו שולט בה. דהיינו, רק נוטריון אשר בקיא הן בשפת המקור של המסמך (השפה בה מסמך המקור נכתב) והן בשפת היעד של המסמך (השפה אליה מתרגמים את המסמך), רשאי ומוסמך לתרגם מסמך ולבצע אישור נכונות תרגום נוטריוני של מסמך. זאת ועוד, על הנוטריון להיות בקיא במונחים המקצועיים, שכן הינם חלק בלתי נפרד בתרגום המשקף בצורה הנכונה והמדויקת ביותר את מסמך המקור.

עוד חשוב לדעת, כי הנוטריון אינו מחויב לבצע את התרגום בעצמו ויכול להעביר זאת לידי אדם אחר, אולם מוטלת עליו החובה לבדוק את התרגום הנעשה ולאשר את נכונותו. להלן מספר מסמכים בעלי חשיבות מירבית אשר יש להקדיש להם את מלוא תשומת הלב בעת ביצוע תרגום נוטריוני:

מסמכים משפטיים – כאשר מדובר במסמכים משפטיים ובין היתר תרגום חוזים, כתבי טענות, תרגום תצהירים, חוקים ופסיקה, דרושה הבנה, בקיאות והכרה עמוקה במושגים השונים אשר מצויים בעולם המשפט, כאשר חוסר הדיוק הקטן ביותר עלול לגרור אחריו מחלוקות קשות ותביעות משפטיות ארוכות טווח. החשיבות כאן היא כפולה – שכן מדובר בהכרה עמוקה של המונחים המשפטיים הקיימים בשתי השפות (שפת המקור והשפה אליה רוצים לתרגם).

מסמכים רפואיים – כאשר מדובר במסמכים רפואיים, ובין היתר חוות דעת רפואיות, ומאמרים מעולם הרפואה, על התרגום הנוטריוני להיות מדויק, כאשר על הנוטריון המתרגם להיות בקיא בכל המונחים והמושגים מעולם הרפואה. ההמלצה היא כמובן לבחור נוטריון בעל רקע ברפואה, אשר מתעסק  עם המושגים הללו באופן שוטף. כך לדוגמא, עורך דין אשר עוסק בנזקי גוף מכיר את המונחים הרפואיים על בוריו, לעומת עורך דין אשר מתמחה בתחום אחר.

תרגום תעודות – ישנם מצבים רבים בהם אנו נדרשים לתרגם תעודות, בין היתר תעודת לידה, תעודת דרכון, תעודת יושר, תעודת תואר אקדמי, תעודת נישואין וכיו"ב. תרגום שכזה דורש ידיעה רחבה ובקיאות רבה בכל המונחים המקצועיים, הרשמיים והמקובלים בתעודה אותה אנו מבקשים לתרגם. זאת ועוד, חשוב לציין כי מדובר במסמכים בעלי חשיבות רבה למבקש התרגום ולכן התרגום מוכרח להיות זהה לחלוטין למקור, ללא טעויות, תוך מקצועיות רבה.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.