contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תשלום תכוף

אדם שנפגע בצורה קשה בתאונת דרכים, זקוק לעיתים לתשלום מיידי לצרכיו הבסיסיים הנובעים מפגיעתו (עזרה בבית, הוצאות מחייה, תרופות וכד').

תשלום תכוף הוא הליך ייחודי לנפגעי תאונות דרכים ומטרתו לסייע לנפגע בתקופה הסמוכה לאירוע ע"י תשלום מהיר.

מהות ההליך :

עם קרות האירוע ופניית הנפגע לחברת הביטוח , עליה לשלם לנפגע תוך 60 יום (מיום קבלת הדרישה) את התשלום התכוף. במידה ועד חלוף המועד חברת הביטוח לא תפעל בעניין , ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש, שבדרך כלל תידון במהירות.

לתיאום פגישה 03-6124355

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.