contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

על מה מפצה פוליסת תאונות אישיות תלמידים ?

כל ילד אשר לומד בבית ספר או גם בגן ילדים מבוטח למעשה 24/7 בפוליסת תאונות אישיות תלמידים – מהם הפוליסות הללו ? מה הם כוללות , מה היקף הכיסוי שלהם ?

כל הורה משלם עבור ילדיו סכום פרמיה שנתית עבור פוליסה זו , מרבית ההורים סבורים כי בכך למעשה היקף בכיוסי של הילד הינו רחב ומלא , אך יחד עם זאת יש להבין ולדעת כי פוליסה זו הגם שהיא מכסה בכל שעות היום ואין היא מגבילה זאת בהתקיימה של רשלנות , ואף שלא בשטח בית הספר ! הרי שהיקף הכיסוי הינו מוגבל ולמעשה מגדיר מראש מה יהא גובה הפיצוי במידה ויקרה נזק לילד.
הדברים אמורים הן לגבי שיעור הפיצוי שיינתן במידה והילד יחסיר ימי לימוד וגם כאן במידה מינימאלית של מספר ימים מוגדרים מראש , כך גם המידה ונותרה נכות והיא צמיתה הרי ששיעור הפיצוי שיינתן הינו מתוך סכום הקבוע מראש בפוליסה . נציין כי במקרה של נכות אסתטית יתכן וכלל לא יינתן פיצוי.

כך שלמעשה בהינתן הפיצוי הרי שמידת הפיצוי הינה בשיעור מוגבל ואז למעשה נותרת בפני ההורים האופציה האחרת והיא תביעה כנגד בית הספר משרד החינוך ולעיתים העירייה אך כאן קיים תנאי והוא הוכחת הרשלנות שגרמה לכך שהילד ניזוק.

בדרך כלל יידרשו הורי הקטין למלא טופס שאותו ניתן לקבל בבית הספר , אישור על היותו של ילדם תלמיד מן המניין בבית הספר באותה שנת לימודים וכן מספר מסמכים נוספים .
כמו כן נציין כי פוליסה זו דורשת את בדיקתו של התלמיד על ידי מומחה רפואי בתחום הרלוונטי אשר יבדוק את הילד מצד חברת הביטוח , כמובן שבעניין זה תיתכן מחלוקת ולעיתים גם תיקים אלו מגיעים לפתחו של בית המשפט כאשר אין הסכמה בין הצדדים וקיימת מחלוקת לגבי שיעור הנכות אשר נותר אצל התלמיד.
לסיום נדגיש כי יש כמובן לעמוד על זכויותיו של התלמיד וכן כמובן של הוריו , הדבר הינו זכות המוקנית לו על פי פוליסה שנרכשה וכדאי תמיד לברר אצל המוסד בו לומד התלמיד את פרטי חברת הביטוח
הרלוונטית המבטחת בפוליסה אישיות מסוג תלמידים.

חשוב גם לדעת כי לפוליסות אלו קיימת תקופת התיישנות שונה מתביעות רגילות והיא עומדת רק לתקופה של 3 שנים קרי במידה והילד עבר את גיל 18 הרי זה עד להגיעו לגיל 21.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים חשובים  בנושא :

משרד החינוך

מדינת ישראל הרשות השופטת

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.