contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

גמלת סיעוד ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מקנה גמלת סיעוד למי שעבר/ה את גיל הפרישה ונזקק/ת לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום.
גמלת סיעוד, להבדיל ממרבית הגמלאות המוענקות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אינה ניתנת בכסף אלא בשירותים, ועשויה להיות גמלה זמנית או לצמיתות. גמלת סיעוד כוללת סיוע בביצוע פעולות היום-יום ובניהול משק הבית ואף מקנה שירותי סיעוד המקלים על משפחת הזכאי בטיפול ובהשגחה עליו.

קבלת גמלת סיעוד מותנית בעמידה במס' תנאים:

1. המבוטח הינו תושב ישראל אשר הגיע לגיל פרישה;
2. המבוטח גר בביתו ולא במוסד כלשהו, לרבות בית חולים או בית אבות;
3. המבוטח זקוק לעזרה שוטפת בביצוע פעולות כגון הליכה, לבישה, אכילה ושתיה, קימה ושכיבה, שליטה על הסוגרים, ניידות בתוך הבית ו/או זקוק להשגחה תמידית בעקבות חשש שיפגע בעצמו או בסובבים אותו ללא השגחה זו;
4. מבחן ההכנסות, כאשר המוסד לביטוח לאומי בודק את הכנסות המבוטח (לרבות הכנסות בן הזוג);
5. המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים מהמוסד לביטוח לאומי (כגון קצבת נכות מעבודה או נכות כללית) או קצבה לטיפול אישי והשגחה ממשרד האוצר, כי אז יהיה עליו לבחור בין הקצבאות הללו.
לאחר שיימצא כי המבוטח עומד בכל התנאים הללו, יצטרך להיבדק על-ידי איש מקצוע מטעם ביטוח לאומי אשר יקבע את מידת תלותו בזולת ואת מידת ההשגחה והטיפול לה הוא זקוק.
במידה ויקבע כי המבוטח אינו עונה על לפחות אחד מחמשת התנאים ותביעתו תידחה, כי אז תעמוד לרשות המבוטח לערער על החלטה זו.

חשוב לדעת כי בכל הליך הפניה התביעה והטיפול אצל המוסד לביטוח לאומי לנפגע קיימת הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין נזקי גוף המתמחה בתחום לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שהינם ללא ספק שלב מכריע בקביעת זכויותיו של כל נזקק.

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים בנושא :

המוסד לביטוח לאומי

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.