contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

אימות חתימה נוטריוני

אימות אשר נדרש למגוון מסמכים, כאשר על הנוטריון לזהות את האדם אשר חתם על המסמך מולו על-ידי תעודה ציבורית בעלת תמונתו של האדם שמולו. כאשר לדוגמא אדם פונה לבנק לצורך נטילת משכנתא לרכישת דירה ואכן המשכנתא אושרה. הבנק ידרוש מאותו אדם לחתום על ייפוי כוח נוטריוני, אשר יאמת את חתימתו וזהותו, לצורך צמצום אפשרות ההונאה וגרימת נזקים לבנק, ואף בכדי שיהווה ראיה כי ייפה את כוחו של הבנק לקבל דריסת רגל בזכותו הקניינית במקרקעין. זאת ועוד, לאימות הנ"ל קיימת חשיבות נוספת, כאשר הנוטריון מוודא בצורה סופית כי האדם שחתם על המסמך אכן ביצע חתימה זו מרצונו החופשי, בהיותו צלול וללא כל הפעלת...

Continue reading

אישור נוטריוני

אישור נוטריוני מעיד כי המסמך הנחתם הינו מסמך אותנטי וכי החתימות עליו נעשו על-ידי החותמים עצמם. במילים אחרות, נוטריון רשאי ליתן חותמת שמאשרת את מקוריות המסמך ומטרתו של אישור זה הוא לאמת את המסמך הנחתם. לאחר מתן אישור שכזה, אין צורך בנוכחותו או זימונו של הנוטריון לצורך מתן עדות. כאמור, מסמך שכזה יכול להיות מוצג בבית המשפט כראיה שאין צורך לתמוך בה בראיות נוספות אשר יתמכו בכל האמור במסמך. זאת ועוד, כאשר נוטריון אישר מסמך אשר נחתם בפניו, החותם אינו רשאי לחזור בו מחתימתו. בפועל אישור נוטריוני נעשה על ידי חתימתו של הנוטריון והטבעת חותמת שהינה מדבקה אדומה עליה רשום שמו של הנוטריון...

Continue reading

מי הוא נוטריון ומה הם שירותיו ?

כמעט כולם שומעים במהלך חייהם את המילה "נוטריון". אולם, לא כולם יודעים מה פירוש המילה נוטריון ומהם תפקידיו. נוטריון הינו עורך דין ועל-מנת שיוכל לקבל רישיון נוטריון, עליו להגיש בקשה למחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ולעמוד במספר קריטריונים; עליו להיות עורך דין שהינו אזרח ישראל, בעל ניסיון פרקטי של 10 שנות חברות בלשכת עורכי הדין בישראל, בעל עבר פלילי נקי ועבר משמעתי נקי לפי כללי לשכת עורכי הדין. לאחר שעמד בכל התנאים הללו, עליו לעבור קורס השתלמות נוטריון ורק אז יוכל לקבל את הרישיון ולעסוק במתן שירותי נוטריון. נוטריון מוסמך לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק הנוטריונים) לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים...

Continue reading

Ynet – כלבים תקפו ילדה , ביה"ס יפצה במאות אלפי שקלים

תלמידת כיתה ב' נפלה ונחבלה בידה בעודה בורחת מחבורת כלבים שרצה לעברה בשטח בית הספר. בית המשפט פסק: המוסד החינוכי והמועצה אחראים לביטחון התלמידים. תלמידת בית ספר במועצה האזורית גליל עליון תפוצה ב-320 אלף שקל - כך פסק לאחרונה בית משפט השלום בקריית שמונה. זאת בעקבות תקיפה שעברה כשלמדה בכיתה ב', בעת שסיימה שיעור מוזיקה והייתה בדרכה לשיעור התעמלות: קבוצת כלבים שחדרה לשטח בית הספר החלה לרדוף אחריה. הילדה המבוהלת החלה לרוץ, מעדה, נפלה ארצה ונפגעה קשות. נקבעו לה עשרה אחוזי נכות בעקבות הפציעה בגין תפקוד לקוי של אחת מידיה.   בפסק הדין ציינה השופטת רבקה אייזנברג כי במקרים מסוג זה מוטלת האחריות...

Continue reading