contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות דרכים – מומחה רפואי

תהליך מינוי מומחה רפואי בתביעת תאונת דרכים  על מנת שנפגע יוכל להוכיח את הפגיעות אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים שעבר , הרי שעליו להוכיח את הפגיעות בפני בית המשפט בתביעה אשר הוגשה מטעמו . הדרך היחידה שבה יוכל להוכיח את טענותיו הינה באמצעות מומחה בית משפט אשר ימונה לו וזאת בהנחה כי הצליח להראות בפני בית המשפט בערכאה הרלוונטית ראשית ראיה שיצדיקו את המינוי הרלוונטי . כמובן שכל סוג פגיעה ממנה הוא סובל בגין התאונה יש להתאימו למומחה הספציפי וכך אנו מתמקדים במומחים כל אחד בתחום הימצאותו כגון אורטופד במידה וקיימים פגיעות גפיים , צוואר , עמוד שדרהע וכד' , נוירולוג במידה...

Continue reading

תאונות עבודה – מומחה רפואי

צירוף חוות דעת רפואית בתביעת תאונות עבודה על מנת שנפגע יוכל להוכיח את הפגיעות אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת עבודה שעבר , הרי שעליו להוכיח את הפגיעות בפני בית המשפט בתביעה אשר הוגשה מטעמו . הדרך היחידה שבה יוכל להוכיח את טענותיו הינה באמצעות צירוף חוות דעת מומחה מטעמו , נדגיש כי לא די במסמכים רפואיים המעידים על הטיפול שעבר , הללו רק יהוו בסיס לכתיבת חוות הדעת הרפואית , כמו גם בדיקה שיעבור אצל המומחה , בדיקות הדמיה וכו' . המומחים הרלוונטיים בהגשת חוות דעת רפואית בתביעות מסוג תאונות עבודה כמובן שכל סוג פגיעה ממנה הוא סובל בגין התאונה יש להתאימו למומחה הספציפי...

Continue reading