contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

אישור חיים

בין סמכויותיו של הנוטריון לאשר כי אדם מסוים הינו בחיים. לעתים אדם נדרש להציג אישור חיים על ידי הרשויות השונות בכדי לקבל מהן שירותים, הטבות ו/או תנאים מסוימים. לכן, במקרים כאלו, יש לגשת לנוטריון אשר חותם ומאמת כי האדם אשר בפניו הינו מי שהוא טוען שהוא.  ...

Continue reading

אישור אפוסטיל

כאשר אנו רוצים שמסמך ציבורי יקבל תוקף במדינה זרה, עלינו לקבל אישור אפוסטיל מבית המשפט. אפוסטיל הינו אישור באמצעות חותמת, אשר מעניקה תוקף למסמך כלשהו או מאמתת את זהותו של אדם. בישראל קיימים שני סוגי אפוסטיל: הראשון חותמת אפוסטיל אשר מאמתת את חתימתו של הנוטריון על המסמך ומפיקה עבורו אישור כי הנוטריון החתום על המסמך הינו הנוטריון על פי חוק מדינת ישראל שהפיקה את האפוסטיל. הסוג השני הינו אפוסטיל המאשר את תוכנו של מסמך ומעניק לו תוקף. המשמעות היא כי חותמת אפוסטיל אינה מאשרת את אמיתות התוכן של המסמך, אלא רק מאשרת את העובדה כי המסמך חתום על ידי נוטריון רשום בישראל,...

Continue reading

אישור הסכם ממון

קיימים לא מעט זוגות בימינו אשר נוהגים לערוך הסכם ממון טרם נישואיהם, אשר מגדיר את יחסי הממון במהלך חייהם המשותפים ולאחר פקיעת קשר הנישואים, בין אם בשל גירושין ובין אם בשל מוות. מטרתו של עריכת הסכם שכזה, הוא מניעת מחלוקות עתידיות והימנעות הצדדים ממצב בו יהיו נתונים לסחיטה כספית ו/או נפשית במידה וצד אחד יבקש להשתחרר מברית הנישואים, בניגוד לרצון הצד השני. ככלל, בית המשפט או בית הדין הרבני חייב לאשר את הסכם הממון וליתן לו תוקף, אולם החוק אף מאפשר אימות הסכם ממון אשר נכרת טרם הנישואין על-ידי נוטריון בלבד ללא צורך באישור נוסף של בית המשפט. אם כך, הנוטריון רשאי...

Continue reading

עריכת צוואה

חוק הירושה מונה מספר דרכם בהם ניתן לערוך צוואה כשרה. ככלל, כאשר אדם עורך צוואה, עליו לאשר אותה בפני שופט או בעל תפקיד שיפוטי. מאחר ונוטריון נחשב כרשות ציבורית בישראל, רשאי הוא לאשר צוואה. נוטריון אשר מקבל לידיו צוואה, מחויב לוודא כי המצווה פועל מתוך רצון חופשי, ללא כל כפייה, וכי מודע למשמעות המשפטית ולהשלכות לפעולה זו. המצווה רשאי לומר את צוואתו לנוטריון בעל-פה או בכתב, כאשר במידה ובוחר למסור את תוכן הצוואה בעל-פה, על הנוטריון לרשום את דבריו ולהקריא את הצוואה למצווה, על-מנת שהאחרון יוכל לאשר כי זוהי אכן צוואתו. ישנה חשיבות מכרעת לחתימתו של נוטריון על הצוואה, שכן במידה ובעת מותו...

Continue reading

אישור הצהרת מתרגם

קיימים מקרים בהם הנוטריון אינו בקיא בשתי השפות ולכן אינו יכול לספק את שירות התרגום הנוטריוני. לכן, סעיף 7(5) לחוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריון לבצע אישור נוטריוני באשר להצהרת מתרגם. דהיינו, במידה והנוטריון אינו יודע את שפת המקור של המסמך או את שפת היעד שלו, קיימת אפשרות כי התרגום יבוצע על-ידי מתרגם הבקיא בשתי השפות המבוקשות לתרגום המסמך ואישורו ויצהיר עליו בפני הנוטריון כי הינו בקיא בשפות וכי התרגום מדויק ומשקף בצורה המדויקת את המסמך המקורי. חשוב לציין, כי ישנם מקרים בהם הצהרה מתרגם לא תהא מספיקה וכי אינה מהווה אישור נוטריון בדבר נכונות התרגום שבידיו. סעיף 14א לתקנות הנוטריונים-תשל"ז-1977 בא להדגיש...

Continue reading

 תרגום נוטריוני 

ישנם אינספור מצבים בהם אנו נדרשים להציג מסמכים רשמיים שונים (לימודים בחו"ל, הגירה, נישואין וכיו"ב). חוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריון לתרגם ולאשר את נכונות התרגום של מסמכים, והוא בעצם מהווה אסמכתא לכך שכל האמור בו מעביר באופן מדויק ונאמן למקור את התוכן שנכתב במסמך המקורי. חתימתו של הנוטריון על המסמכים המתורגמים נותנת להם תוקף רשמי בחו"ל. יחד עם זאת, יש לציין כי ישנם מקרים מסוימים שבהם ניתן לתת תוקף בינלאומי עבור מסמכי תרגום נוטריוני באמצעות אישור אפוסטיל בלבד - אישור אשר ניתן על ידי משרד החוץ (ראו הסבר נפרד תחת הכותרת "אישור אפוסטיל"). ניתן לבצע תרגום נוטריוני במגוון מסמכים ותחומים, החל מהמגזר...

Continue reading

אישור העתק נאמן למקור

אישור אשר נדרש להצגה בכדי להוכיח שצילום המסמך המקורי אכן זהה למקור, לצורך הצגת המסמך על פי דרישת הרשויות השונות. סעיף 12 לחוק הנוטריונים קובע כי בכדי שיוכל לאשר כי המסמך הוא העתק נכון למקור, על המסמך להיות מוצג בפניו ועליו להשוות אותו אל המקור ולמצוא אותם שווים. חשוב לזכור כי גם כאן, על הנוטריון להכיר את השפה בה מתבקש אישור העתק נאמן למקור בכדי להיות מסוגל לקרוא את המקור ואת ההעתק ולהשוות ביניהם. חרף זאת, ועדת הנוטריונים קבעה כי במידה ומרבית המסמך כתוב בשפה אשר מובנת לנוטריון והכיתוב בשפה שאינה מוכרת לו הוא טפל למסמך, ניתן יהיה ליתן אישור העתק נאמן...

Continue reading

ייפוי כוח נוטריוני

ישנן מספר סיבות שבגינן כוחו של ייפוי כוח נוטריוני עדיף על פני ייפוי כוח שנחתם בפני עורך-דין. על פי תקנות הנוטריונים, תשל"ז - 1977 (להלן: "תקנות הנוטריונים") יש לערוך את ייפוי הכוח באופן שמקשה זיוף שלו ושמבטיח כי ניתן באופן חופשי ומרצון. במרבית המקרים אין צורך בפנייה לנוטריון על-מנת לבצע חתימה על ייפוי כוח, למעט שני סוגים של ייפוי כוח המחייבים אימות נוטריוני : הראשון הינו ייפוי כוח כללי אשר מעניק הרשאה למיופה כוח לפעול בשמו, במקומו ובעבור מייפה הכוח, בפני כל גוף, מוסד או רשות שהיא. פעמים רבות מיופה הכוח הוא בן משפחה של המייפה. לדוגמא הורים מבוגרים אשר המייפים את...

Continue reading