contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

שלום, ברצוני לדעת את  זכויותי לאחר נפילה קשה במדרכה.

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

במידה ונפילתך אירעה בעקבות מכשול , תוכל להגיש תביעה נגד העירייה / מועצה אשר בתחומה מצוי המפגע.
אך לפני כן חשוב להבין את נסיבות האירוע, לראות תמונות ברורות של המפגע וכן לשמוע עדויות לאירוע במידה וישנן.