contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
DWQA Questionsנזק רכוש – שריפה
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

היי,

שמי תהילה בבעלותי הייתה מסעדה באזור הדרום אשר נשרפה לפני כחודש.

מבדיקות שנעשו ע"י חברת הביטוח שלי עלה (לטענתם) שהשרפה פרצה בעקבות

בעיה בחשמל שלטענתם הייתה באשמתי. לכן חברת הביטוח מתנערת מאחריות ואינה מוכנה לשלם בהתאם לפוליסה שרכשתי.

מה ניתן לעשות ?

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

תהילה שלום,
אין ספק כי מדובר בסיפור מוכר בה חברת הביטוח מערימה קשיים.
במקרה שלך צריך לבחון לעומק את הפוליסה שרכשת על כל סעיפיה ונספחיה ויתכן ולבדוק את מקור השרפה באמצעות מומחים חיצוניים וניטראליים על מנת שניתן יהיה לערער על החלטת חברת הביטוח.
לצורך כך אני ממליץ כי תגיעי לפגישה במשרדנו (לתיאום פגישה – 03-6124355) על מנת שנעיין בפוליסה ונבחן את המקרה לעומקו.