contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
davidlaw צוות asked 6 שנים ago

שלום,

קרתה לאחותי תאונה בבריכה בימית 2000, היא נפלה על הראש כתוצאה מחוסר אחריות של הסדרנים במגלשות, הסדרנים שחררו אדם נוסף עוד מטרם שהיא יצאה מהמגלשה בצורה בטוחה, אותו אדם נכנס בה בחוזקה והיא נפלה על הראש ולאחר מכן פונתה באמבולנס לבית חולים בילינסון, הפינוי התבצע לאחר כ 30 דקות, מטפל אחראי עיכב אותה .

האם ניתן לתבוע אף על פי שהמכה הינה מכה יבשה ? אחותי עדיין בבדיקות הנושא ממש טרי.

1 Answers
july צוות answered 6 שנים ago

למענה לשאלה המוצגת על ידך , הרי שעוסקים אנו כאן ב 2 רבדים
האחד נושא אחריותו של בעל מקום שהינו מזמין במקרקעין ובמקרה הנדון מבקרים במקום שבאו לבלות ומכאן עולה השאלה לגבי אחריותו של בעל המקום כמו גם מפעיל המתקן ,
כאשר במקרה זה בבריכה בה אנשים באים לבלות יש לבדוק האם אכן פעלו לפי הנהלים הדרושים במתקן המגלשה , מה היה סדר הוצאת האנשים לפי התור , הגיל המינימאלי הנדרש להחלקה במגלשה
האם ניתנו הוראות לפני כן בן בע"פ ובן בכתב על גבי שלטי אזהרה
כמובן שיש גם לראות מקרה זה באופן שבו הבילוי הינו מסוג בילוי ספורטיבי ויש לכך השלכות בפסיקה מקום שבו אנשים המבצעים סוג של פעילות ספורט הרי שיש סיכונים מתבקשים ומכאן גם המושג הסתכנות מרצון
לגבי הנזק המתואר על ידך הרי שגם אם הנזק הוא רק מכה יבשה ולפעמים מסוג כזה המותיר סימן או אפילו צלקת צמיתה לכל החיים , הרי שבוודאי יש כאן מרכיב של כאב וסבל ואולי גם מרכיבים נוספים של הוצאות .