contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

ביום חמישי האחרון נסעתי לקניות באוטובוס, מיד עם עלייתי הנהג ביצע פניה חדה ונפלתי בחזקה על רצפת האוטובוס. מה זכויותיי ?

2 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

האירוע המתואר מהווה תאונת דרכים. לכן עליך להגיש תביעה נגד החברה המבטחת את האוטובוס בפוליסת ביטוח חובה.
לפני הגשת התביעה חשוב להגיש תלונה במשטרה, לעשות צילום לכרטיס הנסיעה , לאסוף את מלוא החומר הרפואי,  תיעוד הוצאות רפואיות וכל הנוגע לאירוע לרבות שמות עדים.  

davidlaw צוות answered 5 שנים ago

האירוע המתואר מהווה תאונת דרכים. לכן עליך להגיש תביעה נגד החברה המבטחת את האוטובוס בפוליסת ביטוח חובה.
לפני הגשת התביעה חשוב להגיש תלונה במשטרה, לעשות צילום לכרטיס הנסיעה , לאסוף את מלוא החומר הרפואי,  תיעוד הוצאות רפואיות וכל הנוגע לאירוע לרבות שמות עדים.