contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
DWQA Questionsתאונת דרכים – פגיעה בהולך רגל
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

שמי דני ולפני שבוע הייתי מעורב בתאונת דרכים , אני הייתי הנהג ופגעתי בהולכת רגל לדעתי בגלל אשמתה , כמובן שעזרתי לגברת אבל היא נפצעה וגם פונתה באמבולנס לבית החולים , שמעתי שיתכן ואבל זימון למשפט ואני רוצה לדעת מה יכול לקרות לי ..

 

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

 
דני שלום , תאונת דרכים בהם נפגע בתאונה נזקק לקבלת טיפול רפואי יכולה ותסתיים אכן בהגשת כתב אישום כנגד הנהג המעורב במידה והמשטרה בחנה את המקרה והעבירה את החומר לפרקליטות והוחלט להגיש כתב אישום .
ככל ותקבל יום אחד כתב אישום בגין עבירות שונות המיוחסות לך עומדות בפניך אפשרויות שונות לרבות להגיע לעסקת טיעון עם התביעה .
חשוב שבמקרה שכזה תתייעץ ויתכן ותצטרך להיות מיוצג על ידי עו"ד שבתחום .