contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
davidlaw צוות asked 5 שנים ago
שלום , 
בעלי עובד כפועל  באתר בנייה. 
לפני חודש הוא נפצע במהלך העבודה. 
עד היום הוא בחופשת מחלה ונראה שמצפה לו תקופת החלמה ממושכת. רציתי לדעת את זכויותיו  אצל המוסד לביטוח הלאומי, האם הוא יכול לקבל כסף בתקופה הזאת שהוא מחלים ? 
 
 
1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

 
נשמע כי בעלך נפצע במהלך תאונת עבודה. תחילה עליו לפעול להכרת המוסד לביטוח הלאומי  בתאונה, כתאונת עבודה. 
לאחר מכן הוא יהיה זכאי ל- "דמי פגיעה". מדובר בתשלום שהמוסד לביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה  ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).
חשוב לי להדגיש  כי דמי הפגיעה משולמים בעד לכל היותר 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
כמו כן אין מדובר בשכר בהיקף מלא , אלא ב- 75% מגובה השכר הממוצע לפי 3 החודשים האחרונים.