contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

בני עובד במפעל בצפון במחלקת אריזה. לאחר שעות עבודה רבות, ככל הנראה לא שם לב והכניס את ידו לאחת המכונות.

כתוצאה מכך ידו נלכדה , 3 מאצבעות היד נשברו וחלה דפורמציה בשורש כף היד.

חשוב להדגיש כי בני נשוי עם שלושה ילדים קטנים ואשתו עקרת בית כך שכל פרנסת הבית עליו.

כרגע הוא נמצא בחופשת מחלה מזה שבוע ונראה כי מצפה לו תקופת החלמה ממושכת. אודה על עזרתך ויעוץ בנושא.

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

ראשית, ברצוני לאחל החלמה מהירה לבנך.
לגופו של עניין מדובר בתאונת עבודה. באירועים מסוג זה, שהינם שכיחים יותר ממה שהינו מצפים ורוצים, על העובד להוכיח קודם כל כי המעביד שלו / מי מטעמו התרשל. לדוגמא לא סיפק אמצעי מיגון לידיים, לא הסביר את נהלי העבודה והבטיחות, לא סיפק לעובדים הפסקות כנדרש על וכו'. במידה והנפגע מוכיח את התרשלות המעסיק , אנו פועלים להוכחת הנזק הרפואי והכספי ולצורך כך נעזרים ברופאים מומחים מטעמנו.
 
מעבר לכך, היות ומדובר בתאונת עבודה, בנך נדרש למצות את זכויותיו אצל המוסד לביטוח לאומי. בגלל חומרת הפגיעה ותקופת ההחלמה הצפויה לבנך, עליו לפנות לביטוח לאומי ולצורך קבלת דמי פגיעה – מדובר בזכות הנפגע לקבל למשך 3 חודשים ראשונים 75% מממוצע השכר של 3 החודשים שקדמו לתאונה. מדובר במעין פיצוי ראשוני שיש בו כדי לאפשר לנפגע זמן החלמה של שלושה חודשים.
לאחר מכן וככל שהמצב הרפואי ימשיך להגביל , מגישים תביעה לנכות זמנית ולאחר מכן לנכות קבועה.
כמו כן , חשוב לבדוק האם לבנך קיימות פוליסות אישיות ומה תנאי הפוליסות, אשר יכולות אף הן לסייע לפחות בתקופה הראשונה.