contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
DWQA Questionsתאונת עבודה מי משלם ?
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

שלום שמי משה , עובד כרתך במפעל בצפון הארץ , לאחרונה נפצעתי במקום עבודתי כאשר ביצעתי עבודה אצל אחד מלקוחות המפעל , אני כבר שוכב בביתי חודש ימים והבנתי שאני אמור לקבל את שכרי מטעם הביטוח לאומי , אבקש לדעת מה לעשות על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לי .

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

משה שלום ,
ראשית רפואה שלמה ואני מאחל לך שתחזור במהרה למקום עבודתך .
בהחלט הנך צריך </לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת שתוכל לקבל לפחות את הסך המגיע לך שהוא ל 3 החודשים הראשונים 75% משכרך החודשי בממוצע של 3 החודשים האחרונים .
שים לב עליך לדרוש תחילה מהמעסיק שימלא עבורך טופס ב.ל. 250 שכן ללא טופס זה כלל לא תוכל לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי . שאר הדברים שהנך אמור לעשות כתובים בצורה מפורטת בטופס התביעה אשר מצוי גם באינטרנט
לתיאום פגישה וייעוץ ראשוני ניתן להתקשר למשרדנו: 03-6124355