contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

זכויות חולי הפרקינסון – ענף שירותים מיוחדים

גמלת שר"מ ניתנת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לחולי פרקינסון אשר אינם מסוגלים לבצע מטלות יומיות ותלויים בסיוע של הזולת לביצוע הפעולות הנ"ל.

התנאים לזכאות גמלת שר"מ :

1) מקבל קצבת נכות ובעל נכות רפואית של 60% ומעלה או לחילופין לא מקבל קצבת נכות ובעל נכות רפואית הגבוהה מ-75%.

2) על החולה להיות תלוי בזולת בביצוע הפעולות היומיות במרבית שעות היממה.

3)  החולה אינו מאושפז במוסד סיעודי או שיקומי.

4) החולה אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, מלבד מקרים בהם נקבעה לחולה מוגבלות בניידות בשיעור של 100% או נמצא כי הינו זקוק לכיסא גלגלים או כי הינו מרותק למיטה.

יצוין כי גמלת שר"מ אינה באה על חשבון קצבת הנכות.

 

בדיקת חולה הפרקינסון במחלקת שר"מ :

חולה הפרקינסון ייבדק על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי, המומחה יבחן את תפקודו של החולה על פי מבחנים ועל פי שאלות ותשובות שיינתנו על ידי החולה תוך התחקות על מצבו היום יומי בפועל לרבות בתוך ביתו והעזרה שהינו נזקק לה , טיב העזרה , היקפה ועוד , לבסוף יקבע מהו שיעור העזרה שיש להעניק לחולה והגמלה תחושב לפי שיעור זה .

קביעה זו שתינתן הינה מרכיב ונדבך נוסף במכלול הכולל של זכויותיו של חולה הפרקינסון לרבות אי הכושר בפועל ככל שקיים אצל החולה , באם חדל להיות במעגל העבודה עקב המחלה , כן  ייבדק גובה שיעור הכנסתו של החולה .

 

להלן קישורים חשובים בנושא : 

המוסד לביטוח לאומי מחלקת שירותים מיוחדים 

עמותת פרקינסון ישראל 

טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.