contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

זכויות חולי הפרקינסון – נכות כללית

 

קצבת נכות כללית  מוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי לחולי פרקינסון אשר עקב נכותם (ליקוי פיזי או נפשי) אינם מסוגלים להשתכר למחייתם. הסכום החודשי הבסיסי נקבע לפי דרגת אי הכושר של המבקש.

 

התנאים לזכאות נכות כללית בחולה פרקינסון :

1) על חולה הפרקינסון , להוכיח כי הינו סובל מנכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או שנכותו בשיעור של 40% לפחות אך לאחד או יותר מהליקויים הרפואיים שלו נקבעה נכות של 25% ומעלה.

2) על חולה הפרקינסון , להוכיח כי איבד 50% או יותר מכושר ההשתכרות שלו או לחילופין אינו יכול להשתכר בשיעור של 25% משכר הממוצע במשק.

3) על חולה הפרקינסון להוכיח כי הכנסותיו אינן עולות על התקרה הקבועה בחוק (60% או 45% מהשכר הממוצע במשק, והכל בהתאם לליקוי הרפואי).

 

בדיקת חולה הפרקינסון בענף נכות כללית :

חולה הפרקינסון ייבדק על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי , לרוב ייבדק בוועדה על ידי רופא מומחה בתחום הנוירולוגיה , המומחה יבחן את תפקודו של החולה ויקבע את שיעור הנכות לפי השיעורים הקבועים בספר תקנות המוסד לביטוח לאומי .

כמובן שלאחר בדיקה זו והקביעה שתינתן עומדת לחולה הזכות להגיש ערר על ההחלטה ואז לעמוד בפני וע"ר של 3 רופאים .

קביעה זו שתינתן הינה מרכיב ונדבך נוסף במכלול הכולל של זכויותיו של חולה הפרקינסון לרבות אי הכושר בפועל ככל שקיים אצל החולה , באם חדל להיות במעגל העבודה עקב המחלה , כן  ייבדק גובה שיעור הכנסתו של החולה .

 

להלן קישורים חשובים בנושא : 

המוסד לביטוח לאומי – נכות כללית 

טופס הגשת תביעה לביטוח לאומי (3222)

עמותת פרקינסון ישראל 

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.