contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

חוקרים פרטיים מטעם חברת הביטוח

מדובר בתופעה מוכרת, בה סמוך לאחר הגשת התביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, חברת הביטוח של המזיק דואגת לשלוח חוקרים פרטיים מטעמה.

במסגרתם חקירתם, החוקרים הפרטיים ינסו לאסוף כמה שיותר מידע עליכם, על האירוע ועל מצבכם הבריאותי והתפקודי טרם התאונה ולאחריה.

חשוב להבין כי מטרת החקירה היא להימנע ככל הניתן מתשלום הפיצוי או להפחיתו באופן משמעותי.

לצורך כך החוקרים נוקטים בשיטות שונות ומגוונות החל מתצפיות והסרטה בווידיאו ועד להתחזות לעובדי דואר, נציגי מכירות וכד'.

לרוב החוקרים לא מסתפקים בחקירת הנפגע ומגדילים את מעגל הנחקרים גם למעסיקים של הנפגע, חבריו לעבודה, שכנים, בני משפחה וכל אדם שלפי ניסיונם יכול למסור מידע שייסע לנתבעת להגן על עצמה בפני התביעה.

החוק מסדיר את הנושא בצורה רחבה ומתייחס לכך שחוקר פרטי צריך להיות בעל רישיון לעסוק בכך. החוקר אינו רשאי להתחזות לכל אדם אחר לצורך ביצוע חקירתו ועליו להזדהות בפני הנחקר בשמו המלא ותפקידו כחוקר. החוק מתייחס גם לגבולות החלים על החוקר בעבודתו כך שלא יופרו זכויותיו הבסיסיות של הנפגע (הזכות לפרטיות וצנעת הפרט).

מעבר לכך, גם כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין מתייחסים לנושא, כך שעל משרד עורכי הדין המייצג את המזיק / חברת הביטוח – חל איסור מוחלט על יצירת קשר ישיר או עקיף (ע"י חוקר) עם הנפגע שמיוצג ו/או בני משפחתה.

להלן מספר טיפים חשובים בנושא :

במידה וחוקר פרטי יצר אתכם קשר והנכם מיוצגים ע"י משרד עו"ד – יש להודיע לו על כך ולהימנע מכל ניהול שיחה טלפונית ו/או פגישה עם החוקר !

מומלץ לא לשוחח עם שכנים, חברים לעבודה , מכרים על מצבכם הרפואי, הטיפולים הרפואיים להם אתם נדרשים, נסיבות האירוע שקרה, ההליכים המשפטיים ו/או כל מידע שעלול להגיע לידי החוקר וחברת הביטוח.

לא לחתום על שום מסמך או מציג לכם החוקר ו/או נציג חברת הביטוח ו/או נציג מטעם המזיק, ללא התייעצות עם עורך דין !

במידה והחוקר הזדהה כחוקר פרטי מטעם חברת ביטוח / הצד הנתבע – יש למסור לו את פרטי משרד עורכי הדין המייצג אתכם ולהפנותו אליהם.

מיד לאחר יצירת הקשר של החוקר עמכם או עם בני משפתחכם , חברים, מעסיקים וכד' – יש ליידע את עו"ד המייצג אתכם בהליך.

 

לתיאום פגישה 03-6124355

להלן מס' קישורים רלוונטיים :

חוקר חוקרים פרטיים 

כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין

חוק היסוד כבוד האדם וחירותו 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.