contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

נפילות במדרכות

 

 מס' טיפים למקרה שבו נפלתם כתוצאה ממפגע או ממכשול בדרך :

  1. צלמו מייד את מקום המפגע ורשמו את הכתובת המדויקת בה אירעה נפילתכם.
  2. במידה וישנם עדים לנפילה רשמו את פרטיהם.
  3. פנו מיידית לבדיקה רפואית. בהזדמנות הראשונה יש לציין בפני הרופאים כיצד , מתי והיכן התרחשה הנפילה.
  4. צלמו את מקום הפגיעה בגופכם.
  5. שמרו את כל המסמכים הרפואיים, אישורי מחלה, חשבוניות, הוצאות נסיעה, הוצאות עבור רכישת תרופות ואביזרים.
  6. רשמו מי מבני המשפחה סייע לכם בתקופת ההחלה ובאיזה  היקף. במידה ונדרשתם לעזרת הזולת בתשלום – תעדו את הוצאותיכם.
  7. במידה ונעדרתם ממקום העבודה נא וודאו כי יש בידיכם אישורי מחלה + אישור מעסיק על ימי ההיעדרות.

 

לאחר שאספתם את מלוא החומר מומלץ לפנות לגורם מוסמך שיוכל לתת מענה מקצועי ומהיר ולהתמודד בשמכם ולמענכם מול כל אותם הגורמים אשר אחראים על הנזק שנגרם לכם.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.